ĽS Naše Slovensko predstavila kandidátov na post prešovského a košického župana

ĽS Naše Slovensko predstavila svojich kandidátov na posty predsedov ďalších samosprávnych krajov.

V Prešovskom samosprávnom kraji bude na post predsedu kraja kandidovať Ing. Jozef Mihalčin, ktorý pôsobí v súčasnosti ako okresný predseda strany vo Vranove nad Topľou. Ing. Mihalčin má bohaté skúsenosti z odbornej praxe, z podnikateľského prostredia a z práce s ľuďmi.

IMG_5997V Košickom samosprávnom kraji bude na post župana kandidovať PhDr. Štefan Surmánek, CSc. Štefan Surmánek je krajským predsedom košického klubu ĽS Naše Slovensko a v minulosti pôsobil ako vysokoškolský pedagóg. Vo svojej vedeckej a odbornej činnosti sa venoval najmä analýze a návrhom riešení cigánskeho problému.

Obaja kandidáti majú záujem zlepšiť fungovanie krajov, realizovať transparentnejšie verejné obstarávania. Chceli by takisto zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb v zariadeniach určených pre seniorov a zdravotne postihnutých ľudí. Spoločným problémom oboch krajov je takisto masívne vyľudňovanie a odchod mladých a schopných ľudí na západ Slovenska alebo priamo do zahraničia, ktoré chcú naši kandidáti obmedziť vytváraním pracovných príležitostí a ubytovacích kapacít pre mladé rodiny. Detailné verzie volebných programov predstavia kandidáti po oficiálnom zaregistrovaní kandidátnych listín začiatkom septembra.