Stanovy

Stanovy sú základný dokument, ktorým sa v zmysle zákona o politických stranách riadi organizácia a činnosť každej politickej strany. Stanovy sú nevyhnutne potrebné pre registráciu politickej strany Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko) sa pri svojej činnosti riadi zákonmi SR a svojimi stanovami, zaregistrovanými Ministerstvom vnútra SR.

 
pdfStiahnite si Stanovy ĽS Naše Slovensko v aktuálnom znení