ĽS Naše Slovensko neodporúča v druhom kole prezidentských volieb voliť žiadneho kandidáta

Ľudová strana Naše Slovensko neodporúča v druhom kole prezidentských volieb voliť ani jedného z kandidátov. Medzi Čaputovou a Šefčovičom totiž nie je prakticky žiadny rozdiel. Obaja sú liberáli, ktorí činmi presadzovali hodnoty, ktoré sú v rozpore s vlasteneckým, národným a kresťanským cítením. Obaja aktívne a nekriticky presadzujú záujmy Bruselu, Ameriky a tretieho sektora. Čaputová nazýva Ľudovú stranu Naše Slovensko a jej voličov „fašistickými“ a SMER, ktorý nominoval Šefčoviča, chce zase našu stranu zakázať na Najvyššom súde SR.

Predstavitelia Ľudovej strany Naše Slovensko sa preto druhého kola prezidentských volieb nezúčastnia. Nech by sme teraz volili ktoréhokoľvek kandidáta, v budúcnosti by sme našu voľbu určite ľutovali. A v takom prípade je lepšie sa volieb nezúčastniť, ako hlasovať v rozpore so svojimi hodnotami a vnútorným presvedčením.

Neznamená to, že máme hodiť flintu do žita. Práve naopak, treba sa o to viac sústrediť na voľby, v ktorých máme reálnu šancu ovplyvniť politickú situáciu na Slovensku. Takýmito voľbami budú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 25. mája tohto roku. Ak v týchto voľbách uspejeme, tak dokážeme aj prezidentovi zabrániť v konaní protislovenskej činnosti. Poďte preto s nami do eurovolieb bojovať za Slovensko slobodné, národné a kresťanské.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
poslanec NR SR
podpredseda ĽS Naše Slovensko