Poslanci ĽS Naše Slovensko žiadajú ministrov vlády o odpovede na závažné otázky

Problémy spoločnosti a bežných ľudí nám nie sú ľahostajné ani po vstupe do parlamentu. Poslanci ĽS Naše Slovensko začali konfrontovať vládu prostredníctvom najsilnejšieho nástroja opozičnej kontroly – tzv. interpelácií. Interpelácie sú kvalifikované, odborné otázky poslancov, na ktoré musia predstavitelia vlády bez výhovoriek odpovedať. Na poslednej 6. schôdzi NR SR sme predložili 4 interpelácie na ministrov súčasnej vlády.

Ako je možné, že americká ťažobná spoločnosť môže robiť testovacie ropné vrty na východe Slovenska na ornej pôde bez súhlasu majiteľov pozemkov?

Poslanec Ján Mora sa spýtal ministra životného prostredia na to, ako je možné, že firmy na čele s americkou spoločnosťou Alpine Oil and Gas mohli postaviť na východe Slovenska vrtné pracovné plošiny na pôde, ktorá je označená ako orná pôda? Navyše bez súhlasu majiteľov týchto pozemkov! Rovnako sa ministra životného prostredia spýtal, či vplyvom testovacích ropných vrtov nemôže prísť k ohrozeniu podzemných vôd.

Prečo bolo dva roky po sebe potrebné dofinancovávať Múzeum SNP sumou vyše 1 milión eur? Platy v múzeu pritom medziročne vzrástli o 19 %!

Poslanec Milan Uhrík interpeloval ministra kultúry Mareka Maďariča s otázkou, či plánuje vyviesť nejakú osobnú zodpovednosť voči riaditeľovi Múzea SNP v Banskej Bystrici, ktoré už druhý rok po sebe takmer dvojnásobne prekročilo rozpočet svojich výdavkov. Namiesto rozpočtovaného 1 milióna eur minulo Múzeum SNP počas posledných dvoch rokov na výdavky vždy takmer 2 milióny eur. Ministerstvo kultúry však múzeum vždy ochotne dofinancovalo. Napriek tomu, platy v múzeu vzrástli medziročne o takmer 19 %!

Dokedy budeme tolerovať azylantov verejne onanujúcich pred slovenskými dievčatami?!

Poslanec Milan Mazurek požiadal ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú o informáciu, či súhlasí s výškou trestu, ktorú vymeral súd Iračanovi, ktorý verejne onanoval pred skupinou štyroch mladých slovenských dievčat.

Prečo nebola v obci Kysucký Lieskovec odstránená skládka toxického odpadu nachádzajúca sa pri zdroji pitnej vody?

Poslanec Peter Krupa interpeloval ministra životného prostredia s otázkou, prečo nebola v obci Kysucký Lieskovec ešte stále zakázaná nelegálna skládka kalov z čističiek odpadových vôd. Občania Kysuckého Lieskovca niekoľkokrát spísali v tejto súvislosti petíciu a podali trestné oznámenia. Ich hlas však zostal nevypočutý! Inšpektorát životného prostredia tiež usúdil, že nebezpečné kaly zo skládky je potrebné odstrániť, avšak kvôli „náhodou“ nesprávne aplikovanému zákonu nie je vec potrebné vecne riešiť…