Záznam z rozpravy NR SR k Marakéšskej zmluve. Náš návrh, aby do Marakéšu nešiel nikto, koalícia odmietla

Rozprava NR SR k zaujatiu stanoviska k Marakéšskej zmluve o podpore imigrácie trvala takmer celý deň. Hoci v diskusii vystúpilo množstvo poslancov prezentujúcich rôzne postoje, najviac sa do diskusie zapájali poslanci z ĽS Naše Slovensko. V sérii odborných a politických vystúpení sme poukazovali na riziká a nebezpečenstvo vyplývajúce z prijatia navrhovanej zmluvy ako aj z masového prijímania imigrantov z iných kultúr. 

Podstatou Marakéšskej zmluvy, ktorá sa má na úrovni OSN schváliť, je prinútiť krajiny k zmene ich postoja k masovému prijímaniu imigrantov. V zmluve sa absolútne stierajú rozdiely medzi legálnymi a nelegálnymi imigrantmi. Práva imigrantov sú postavené nad práva krajín chrániť si vlastnú suverenitu. Zakazuje sa napríklad masové vyhosťovanie nelegálnych imigrantov a obmedzuje ich násilné zadržiavanie. Žiadna forma pomoci imigrantom (čiže ani pašeráctvo) už nemôže byť považované za nelegálnu. Počíta sa takisto s vytvorením konzultačných centier v Afrike, kde by boli Afričania profesionálne, v ich vlastnom jazyku, školení, ako sa spoľahlivo dostať do Európy. V zmluve sa definujú výlučne len práva imigrantov, avšak nikde sa nespomínajú ich povinnosti. Štáty, ktoré sa k tejto zmluve prihlásia sa takisto zaväzujú aktívne podporovať médiá a mimovládne organizácie podporujúce imigráciu a prísne stíhať všetkých, ktorí poukazujú na negatíva a riziká spojené s nelegálnou imigráciou. Táto zmluva by výrazným spôsobom prekreslila nielen mapu Európy, ale aj mapu celého sveta. Ak by sme tento dokument neodmietli, tak z Európy by sa časom nepochybne stala druhá Afrika.

Poslanci ĽS Naše Slovensko vystúpili veľmi tvrdo proti prijatiu tohto dokumentu. A aby nebolo najmenších pochýb o tom, či samotná účasť oficiálneho zástupcu SR na plánovanej konferencii v Marakéši znamená aklamačné vyslovenie súhlasu s touto zmluvou, tak poslanec Milan Uhrík z ĽS Naše Slovensko predniesol v NR SR pozmeňujúci návrh, aby NR SR schvália nielen nesúhlas s Marakéšskou zmluvou, ale aj to, že Slovensko na konferenciu do Marakéša nevyšle žiadneho oficiálneho zástupcu. Tento návrh však v hlasovaní napokon neprešiel (výsledky hlasovania nájdete tu), pretože poslanci vládnej koalície ho odmietli podporiť.

Množstvo ďalších zaujímavých vystúpení našich poslancov v NR SR si môžete pozrieť na našom kanáli na Youtube. V mainstreamových médiách totiž o vystúpeniach našich poslancov v NR SR zásadne neinformujú a do diskusných relácií nás nepozývajú. Celý záznam zo schôdze NR SR so všetkými vystúpeniami nájdete tu.