Vyhlásenie ĽS Naše Slovensko ku prezidentským voľbám

ĽS Naše Slovensko medzi osobami, kandidujúcimi na funkciu prezidenta SR, nenašla ani jedného, ktorý by spĺňal požiadavky na druhého skutočne slovenského prezidenta republiky. Žiadny  z   kandidátov nie je garantom reformy vnútropolitického života a   zahraničnopolitického smerovania Slovenskej republiky v duchu tradičných slovenských hodnôt – hodnôt národných a kresťanských.