Vyhlásenie ĽS Naše Slovensko ku Dňu Ústavy SR

1. september je na Slovensku vyhlásený za Deň Ústavy SR. Tento štátny sviatok slávime na počesť výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky, ktorá bola schválená niekdajšou Slovenskou Národnou Radou práve 1. septembra v roku 1992.

Sotva by si niekto v časoch vzniku Slovenskej republiky pomyslel, že o pár rokov sa do ústavy suverénneho štátu môže dostať bod, ktorý nadradí zákony cudzej inštitúcie nad zákony samostatného štátu. Pretože práve tak je to dnes definované v Ústave Slovenskej republiky – právne akty Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky! Potrebuje ešte niekto jasnejší dôkaz o strate našej suverenity, ako tento bod napísaný priamo v našej ústave?! Presne takéto postavenie mali aj kolónie Francúzka a Veľkej Británie počas imperializmu. Zákony kolónií platili len dovtedy, kým to kolonizátorom nevyhovovalo inak.

ustava-sr-podriadenost-eu

Ak by niekto chcel argumentovať, že kolóniou nie sme, pretože dianie v EÚ máme možnosť ovplyvniť, tak len pripomíname, že v Európskom parlamente je 751 kresiel. Slovensko má 13 europoslancov, t.j. 1,7 % z celkového počtu hlasov. Je zrejmé, že v EÚ nedokážeme ovplyvniť reálne nič. Musíme však vo všetkom poslúchať.

Svoju podriadenosť EÚ dokazujú „tradiční“ slovenskí politici aj vo svojich každodenných rozhodnutiach. 1. septembra sa v Národnej rade SR zvykol tradične konať deň otvorených dverí pre verejnosť. Predseda NR SR Andrej Danko však tento rok deň otvorených dverí v NR SR zrušil a uprednostnil prípravy podujatia pre papalášov z EÚ. Pritom o konflikte dátumov obidvoch podujatí vedel už niekoľko mesiacov dopredu. Keby bol Andrej Danko skutočný národniar, tak by nabral odvahu a kolegom z EÚ by sa ospravedlnil s tým, že dnes je významný štátny sviatok Dňa Ústavy SR, ktorý je tradične venovaný stretnutiam s občanmi. Iste by to pochopili a podujatie by preložili na iný dátum. Namiesto toho však Andrej Danko radšej zabuchol Slovákom otvorené dvere do Národnej rady SR a budovu parlamentu ponúkol do služieb úradníkom zo zahraničia. Aspoň vidíme, komu Andrej Danko slúži…

 

zruseny-den-otvorenych-dveri-NR-SR

Ing. Milan Uhrík, PhD.
podpredseda ĽS Naše Slovensko