Vyhlásenie k rezolúcii Európskeho parlamentu o imigrantoch

ĽS Naše Slovensko tvrdo odmieta rezolúciu Európskeho parlamentu č. RC-B8-0367/2015. Týmto uznesením EÚ núti svoje členské štáty prijímať každoročne povinný počet imigrantov.

V čase, keď EÚ bojuje s vysokou mierou nezamestnanosti a stupňujúcimi sa sociálnymi nepokojmi zapríčinenými neeurópskymi menšinami, je takéto rozhodnutie Európskeho parlamentu pre tradičných Európanov doslova likvidačné.

Za toto nariadenie hlasovali aj slovenskí europoslanci (Kukan, Štefanec, Mikolášik, Záborská, Nagy, Flašíková-Beňová, Maňka, Smolková, Zala a Škrípek).

Ich správanie považujeme za vlastizradu a preto ĽS Naše Slovensko vyzve europoslancov (Kukan, Štefanec, Mikolášik, Záborská, Nagy, Flašíková-Beňová, Maňka, Smolková, Zala a Škrípek), aby sa vzdali svojho mandátu v EP.