Vyhlásenie k 168. výročiu vzniku Slovenskej národnej rady

168-vyrocie-zalozenia-snr

Pred 168 rokmi, 16. septembra 1848, sa vo Viedni na zhromaždení stoviek Slovanov pod vedením Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu formálne utvoril najvyšší národný revolučný a vojenský orgán slovenského národného hnutia – Slovenská národná rada. Dôstojne reprezentovala slovenský národ v boji za samourčenie, svojbytnosť, za kodifikáciu štátneho jazyka, za duchovnú aj materiálnu obrodu, ako aj v jeho úsilí o štátoprávne usporiadanie. Hneď 19. septembra 1848 vyhlásila Slovenská národná rada štátnu nezávislosť Slovenska od Uhorska.

Cieľom pôvodnej Slovenskej národnej rady bolo bojovať za práva Slovákov a budovať našu štátnosť. Žiaľ, tieto vznešené ideály upadli časom do zabudnutia, pretože dnes našu štátnosť pod diktátom Bruselu strácame. V dnešnej Národnej rade Slovenskej republiky je už len zopár vlastencov, ktorým naozaj záleží na rozvoji Slovenska. Ako by sa asi cítili štúrovci pri pohľade na dnešnú Národnú radu Slovenskej republiky? Čo by povedali na to, že nad slovenským parlamentom vlajú vlajky EÚ?! Čo by povedali na to, že medzi poslancami sedí množstvo zlodejov a vlastizradcov, ktorí za pár grošov zo Západu neváhajú rozpredať celú svoju vlasť? Čo by povedali štúrovci na poslancov, ktorí skladali prísahu so znakom Izraela pripnutom na saku? Čo by povedali na poslankyňu, ktorá sa stala moslimskou nevestou a takto ide hájiť záujmy Slovenska? A čo by povedali na predsedu NR SR, ktorý napriek tomu, že šéfuje Slovenskej národnej strane, tak ani nevie poriadne po slovensky a jeho najbližší koaličný partner je z maďarskej strany?

Žiaľ, Národná rada Slovenskej republiky (s výnimkou zopár poslancov) v súčasnosti nepracuje v prospech Slovákov, ale predstavuje len pódium pre oportunistov túžiacich po moci a predvádzaní sa. Zradcovia slovenského národa sa veľmi rýchlo vzdali všetkého, čo naši praotcovia a mamy vybudovali a za čo Ľudovít Štúr a jeho kolegovia urputne bojovali. Aj preto sa poslanci ĽS Naše Slovensko snažia prinášať do NR SR novú parlamentnú kultúru a zásadne sa nezúčastňujú na cirkusantských aktivitách, ktoré nesúvisia s konštruktívnou prácou.