Vyhlásenie k 11. výročiu vstupu Slovenska do Európskej únie

1. máj 2004 je čiernym dňom v histórii Slovenska. V tento deň – pred 11 rokmi naša vlasť stratila svoju štátnu nezávislosť a suverenitu a podriadila sa tvrdému diktátu Európskej únie. Od tohto dňa už na Slovensku nevládnu občania SR, ale cudzia moc z Bruselu, ktorá rozhoduje o všetkých podstatných záležitostiach nášho štátu.

Vláda premiéra Fica, slúžiaca cudzím záujmom, ako aj médiá v zahraničných rukách, túto tragickú skutočnosť dlhodobo zamlčiavajú a presviedčajú nás o tom, že Slovensko je stále nezávislé a slobodné. Položme si však otázku – vládnu na Slovensku skutočne Slováci, keď priamo Ústava SR v čl. 7 uvádza, že: „Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“? Sme skutočne pánmi vo vlastnom štáte, keď nemáme vlastnú menu, ale menu riadenú Európskou centrálnou bankou? Keď o tom, ako sa majú volať či vyzerať naše výrobky rozhodujú byrokrati v Bruseli? Keď smieme vyrábať len to, čo nezakáže Európska únia?

Sľubovali nám, že po vstupe do Európskej únie budeme mať prosperitu a životnú úroveň ako na Západe. Aká je skutočnosť? Slovensko má rozvrátené domáce hospodárstvo a s tým spojenú vysokú nezamestnanosť, pretože náš trh nekontrolovateľne zaplavili lacné, ale nekvalitné dovozy zo zahraničia. Domáci výrobcovia krachujú alebo zdražujú, pretože sa musia povinne prispôsobovať nezmyselným normám, príkazom a zákazom Európskej únie. Hoci chudoba ani rozdiely medzi krajmi sa neznížili, Brusel nás núti prispievať milióny eur do eurovalu, aby sme ochránili zisky medzinárodných bankárov. Slovenskú pôdu skupujú cudzinci, pripravujúci nás tak o základy nášho živobytia.

Peniaze z eurofondov, ktoré nás mali vytrhnúť z biedy, neprúdia tam, kde by sme to naozaj potrebovali, ale tam kde to chce Brusel – napr. na podporu tzv. „rómskych projektov“, ktoré sú na hony vzdialené od efektívneho riešenia cigánskeho problému. Eurofondy, z ktorých profitujú len nemnohí, nám v skutočnosti priniesli len korupciu, byrokratickú záťaž a deformovaný trh.

Tradičné národné a kresťanské hodnoty sú v Európskej únie neustálym terčom útokov zo strany liberálov a sociálnych demokratov. Všemožne nám vnucujú multikulturalizmus, ktorého tragické následky sa neprestajne ukazujú na Západe sužovanom kriminalitou neeurópskych prisťahovalcov. Tlačia na nás, aby sme dali sexuálnych deviantom rovnaké práva, ako majú zdraví ľudia. Chcú, aby sme vychovávali deti v duchu zvrátenej genderideológie.

Ľudová strana Naše Slovensko, pod vedením Mariana Kotlebu, si je plne vedomá dôsledkov nášho vstupu do Európskej únie. Ukončenie Bruselského diktátu a obnovenie slovenskej koruny je preto pre nás prioritou. Sme za Európu slobodných a nezávislých európskych národov, spolupracujúcich na báze spoločných národných a kresťanských hodnôt. Odmietame projekt Spojených štátov Európskych, ku ktorému Európska únia otvorene smeruje.

Sme presvedčení, že tento stav nezvrátia žiadne vyjednávania ani dohadovania s Bruselom. Ako jediná politická strana na Slovensku sme preto prijali do svojho programu jednoznačný cieľ – vystúpenie Slovenska z Európskej únie. To je jediná cesta ako obnoviť politickú nezávislosť a hospodársku sebestačnosť Slovenskej republiky a ako ochrániť Slovensko pred ďalším duchovným a materiálnych úpadkom.

Ľudová strana Naše Slovensko