Marian Kotleba ohlásil zber podpisov na kandidatúru za prezidenta SR

Ľudová strana Naše Slovensko ide do prezidentských volieb! Našim kandidátom na prezidenta SR bude predseda strany Marian Kotleba. Rozhodnutie zapojiť sa do volieb je výsledkom dôkladného plánovania a zodpovednej prípravy.

ĽS Naše Slovensko predstavuje momentálne najsilnejšiu pronárodne orientovanú politickú silu na Slovensku. Je preto logické, že prezidentské voľby v roku 2019 nemôžeme odignorovať. Napriek tomu treba priznať, že sme v rámci strany dlho zvažovali, či podporiť niektorého z občianskych kandidátov alebo postaviť vlastného kandidáta na prezidenta. Ešte pred definitívnym rozhodnutím sme absolvovali množstvo stretnutí s rôznymi potenciálnymi kandidátmi, či už z radov bežných občanov alebo známejších osobností minulosti a súčasnosti. Žiaľ, mnohí z nich nepreukázali buď dostatočnú odbornú a morálnu spôsobilosť alebo nepreukázali dostatočnú politickú dôveryhodnosť či schopnosť dodržiavať vzájomné dohody.

Preto sa predsedníctvo Ľudovej strany Naše Slovensko po dôkladnom premýšľaní rozhodlo, že vzhľadom k odborným aj osobnostným predpokladom pôjde do prezidentských volieb za ĽS Naše Slovensko predseda strany Ing. Mgr. Marian Kotleba.

Keďže prezidenta volia občania a nie poslanci NR SR, tak Marian Kotleba odmieta využiť možnosť kandidovať vďaka podpisom poslancov NR SR a na prezidenta chce kandidovať ako občiansky kandidát. Preto od dnešného dňa začíname so zberom podpisov pod jeho kandidatúru na prezidenta SR. Občania, ktorí majú záujem podporiť Mariana Kotlebu v jeho kandidatúre na prezidenta tak môžu urobiť podpísaním petičného hárku (stiahnuť tu), ktorý môžu následne poslať doporučene na ktorúkoľvek z adries uvedených v petičnom výbore.

Marian Kotleba presadzuje tradičné národné, kresťanské a sociálne hodnoty. Ako prezident Slovenskej republiky sa bude aktívne angažovať za vystúpenie Slovenska z útočného vojenského paktu NATO a bojovať proti vtiahnutiu Slovenska do vojny NATO s Ruskou federáciou.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
poslanec NR SR
podpredseda ĽS Naše Slovensko