Zastropovali sme vek odchodu do dôchodku. Nedovolíme, aby ľudia museli pracovať až do sedemdesiatky

Zastropovali sme vek odchodu do dôchodku

Vďaka poslancom ĽS Naše Slovensko bolo schválené ústavné zastropovanie veku odchodu do dôchodku. Schválenie tejto novely Ústavy považujeme za mimoriadny úspech, pretože podľa doteraz platného zákona sa vek odchodu do dôchodku každý rok neustále zvyšoval. Preto by sa mohlo veľmi ľahko stať, že mladí ľudia vstupujúci teraz na trh práce, by mali nárok na dôchodok až po sedemdesiatke. Práve tento nezmysel odstránila ústavná zmena garantujúca, že vek odchodu do dôchodku nebude narastať do nekonečna, ale že bude striktne stanovený vo výške 64 rokov. Samozrejme, kto bude chcieť a fyzicky bude vládať, bude môcť pracovať aj dlhšie. Ide o to, že po dosiahnutí presne stanoveného veku bude mať človek nárok na dôchodok.

Poslanci liberálnej opozície a politicky profilované denníky ihneď začali šíriť paniku, že čo je to za populizmus chcieť, aby mali ľudia garantovaný nárok na dôchodok v určitom veku? Ďalší „argument“ znel, že keď bude zastropovaný vek odchodu do dôchodku, tak vraj budú nízke dôchodky. Denník N dokonca uverejnil infantilný článok, v ktorom tvrdí, že kradneme ľuďom dôchodky, lebo čím neskôr by ľudia chodili do dôchodku, tým vyššie by boli ich dôchodky. Áno, čím neskôr by sa chodilo do dôchodku, tým viac by bolo peňazí na dôchodky, ale to najmä preto, že by sa dôchodku dožilo menej ľudí! Jednoducho kopec ľudí by pomrelo ešte predtým než by dosiahli dôchodkový vek.

Ja sa pýtam, do akého veku by odporcovia dôchodkového stropu chceli nútiť ľudí pracovať? Napríklad do sedemdesiatky? A čo ak napríklad 62 ročný človek príde o zamestnanie? Kto takéhoto človeka zamestná? A čo ak už nebude takýto človek vládať pracovať? Zdá sa, že pre odporcov dôchodkového stropu je ideálny občan taký, ktorý zvládne v kuse pracovať aspoň 50 rokov, a potom, s prepáčením, pôjde rovno do truhly, aby sa čo najviac ušetrilo na dôchodkoch.

Treba pamätať aj na to, že vo vyššom veku už má čoraz viac ľudí podlomené zdravie a nevládze pracovať v takom náročnom tempe. Viete si predstaviť, že v sedemdesiatka makáte niekde za pásom vo fabrike? Veď ľudia pracujúci v robotníckych profesiách, vo fabrikách, ale aj v službách sú v preddôchodkovom veku často fyzicky absolútne vyčerpaní. Pri neustále sa zvyšujúcom veku odchodu do dôchodku, by sa kopec ľudí svojho starobného dôchodku jednoducho nedočkalo, lebo by nevládali pracovať a skončili by na slabo platených invalidných dôchodkoch.

Zavedenie stropu na penzijný vek mala vo svojom volebnom programe aj Ľudová strana Naše Slovensko. Požadovali sme postupné zníženie dôchodkového veku až na 60 rokov. Z tohto pohľadu stanovenie dôchodkového stropu na 64 rokov nie je pre nás síce ideálne riešenie, ale oproti súčasnému stavu, ktorý umožňuje narastanie dôchodkového veku do nekonečna, je to jasná zmena k lepšiemu. Preto si za svojím hlasovaním stojíme a aj v budúcnosti radi podporíme každú legislatívnu zmenu, ktorá bude znamenať zlepšenie životných podmienok pre všetkých slušných ľudí na Slovensku.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
člen Výboru NR SR pre financie a rozpočet