Opäť predkladáme zákon na zlepšenie ochrany života nenarodených detí

Ľudová strana Naše Slovensko stojí vždy na strane úcty a ochrany života. Obzvlášť vo vzťahu k tým najmenším, ktorí sa nedokážu sami brániť. Aj z tohto dôvodu sme do NR SR predložili opakovane návrh zákona na zlepšenie ochrany života nenarodených detí. Tento návrh zákona bol už prerokovávaný na júnovej schôdzi v minulom roku 2018. K hlasovaniu však neprišlo, pretože poslanci schválili alibistický procedurálny návrh poslanca Blanára o tom, aby sa ďalej v rokovaní o návrhu zákona nepokračovalo. Vtedy mnohí poslanci zo štandardných strán argumentovali tým, že na sprísnenie liberálnej potratovej politiky a potratovej turistiky im chýba širšia verejná diskusia. Viacerí z nich vtedy sľúbili, že budú iniciovať vlastné  kroky k tomu, aby sa ochrana života nenarodených detí zlepšila. Žiaľ, zostalo len pri sľuboch a slovách. Za tento čas bol pritom v NR SR schválený zákon o tom, že zviera nie je vec, bola posilnená ochrana lesov a dokonca sa v NR SR rokovalo aj o potrebe zakázať poľovníkom možnosť zastreliť psa alebo mačku. Na ochranu nenarodených detí sa však zabudlo. Za pol roka nečinnosti a letargie bolo pritom podľa odhadov bezdôvodne potratených ďalších viac ako 3500 detí.

Poslanci ĽS Naše Slovensko sa preto opäť aj v tejto veci chopili iniciatívy a do NR SR dnes predložili opäť novelu zákona o umelých potratoch. Cieľom tejto novely je sprísniť zákon o potratoch, ktorý je na Slovensku v platnosti ešte od čias hlbokého boľševizmu a ktorý patrí k najbrutálnejším nielen v celej Európe, ale aj na svete. V novele zákona navrhujeme obmedziť vykonávanie umelých potratov bez udania dôvodu a zastaviť morbídnu potratovú turistiku cudziniek na Slovensku. Naďalej však chceme ponechať ľuďom možnosť rozhodnúť sa v prípadoch, ak bola žena znásilnená, ak je vplyvom tehotenstva ohrozený jej život alebo ak je plod preukázateľne geneticky poškodený. V týchto prípadoch nechávame rozhodnutie o vykonaní potratu na svedomí rodičov, resp. matky.

Zároveň nezabúdame ani na pomoc rodinám a matkám, ktoré otehotneli. Aby už žiadna z nich nemusela ísť z finančných dôvodov na potrat, tak sme navrhli možnosť predĺženia poberania materskej až na 3 roky vo výške 90 % predchádzajúceho platu matky, pričom na túto štátnu pomoc by mali nárok aj mladé dievčatá, ktoré ešte nestihli byť zamestnané.

Predložený návrh novely zákona o potratoch je dostatočne prísny na to, aby zachránil veľkú časť detí ale zároveň dostatočne voľný na to, aby nechal ľuďom možnosť rozhodnúť sa v ťažkých životných situáciách. Dúfame, že slovenská spoločnosť a poslanci už dozreli na to, aby sa začali seriózne zaoberať aj touto témou a že predložený návrh zákona nájde v NR SR dostatočnú podporu. Je naozaj najvyšší čas, aby sa Slovensko zaradilo medzi civilizované moderné krajiny a aby boli u nás nenarodené deti chránené aspoň tak, ako sú chránení domáci zvierací miláčikovia.

Bc. Stanislav Drobný
poslanec NR SR za ĽS Naše Slovensko