Materská na 3 roky! Predkladáme zákon na výrazné zvýšenie pomoci pre slušné rodiny

Mnohé rodiny na Slovensku žijú na hranici chudoby. Ničí ich nespravodlivá sociálna a hospodárska politika štátu. Ceny na Slovensku sú na úrovni západu, ale platy na úrovni východu. Počet exekúcií dosiahol už obludné rozmery, ľudia ich často nemajú z čoho splácať a tak sa postupne utápajú v špirále dlhov. Pre spoločnosť je však obzvlášť nebezpečná najmä chudoba slušných mladých rodín. Rodín, ktoré by za normálnych okolností mali vychovávať nasledujúcu generáciu občanov, ktorá sa postará o budúcu prosperitu štátu. Žiaľ, na Slovensku je to inak. Mnohé páry (rodiny) žijú z ruky do úst. Čo zarobia, to dajú na nájom alebo na splátky hypotéky. Sú radi, ak im niečo zostane na dôstojný životný štandard. Hoci mnohé mladé rodiny by chceli mať deti, často si ich nemôžu dovoliť. Žena si nemôže dovoliť odísť z práce na materskú, lebo bez jej príjmu by rodina jednoducho neprežila. Zúfalí rodičia potom so slzami v očiach siahajú často aj po potrate. V ĽS Naše Slovensko si túto situáciu veľmi dobre uvedomujeme a preto sme predstavili ďalšiu sériu zákonov zo sociálnej oblasti, ktorými by sme v budúcnosti chceli na Slovensku pomôcť všetkým slušným ľuďom.

V rámci predloženého balíka zákonov navrhujeme, aby sa poberanie materskej predĺžilo na celé 3 roky (pokiaľ bude mať žena o to záujem). V súčasnosti sa totiž materská poberá spravidla len 6 mesiacov a potom je matka s dieťaťom odkázaná len na smiešne nízky rodičovský príspevok (214 eur mesačne). Rodiny a ženy by tak nemuseli tŕpnuť, či si budú môcť dovoliť svoje deti vychovať, pretože počas celých 3 rokov by „zarábali“ takmer toľko peňazí, ako keď chodili do práce.

Okrem toho navrhujeme zvýšiť vymeriavací základ materského pre pracujúcu ženu (t.j. ženu, ktorá počas posledných 2 rokov odpracovala aspoň 270 dní) na 90 % z jej pôvodnej mzdy.

Myslíme však aj na prípady, že nie každej slušnej žene sa pred otehotnením podarilo odpracovať požadovaný čas. Mnohé ženy si totiž nevedia nájsť prácu alebo otehotnejú počas štúdia. Chceme, aby sa Slovensko patrične postaralo aj o tieto mamy, pretože aj ich deti si zaslúžia žiť. Preto navrhujeme, aby ženy, ktoré neodpracovali potrebný počet dní, ale úspešne ukončili aspoň strednú odbornú školu mali počas 3 rokov nárok na materské vo výške 90 % zo minimálnej mzdy. Pomohlo by to najmä študentkám vysokých škôl, ktoré otehotnejú počas štúdia.

Uvedomujeme si, že tento návrh by mal negatívny dopad na štátny rozpočet. A keďže nechceme zvyšovať dane pre ľudí, tak peniaze na tieto opatrenia navrhujeme získať zefektívnením práce štátu. V rámci predloženej série zákonov preto navrhujeme aj úsporné opatrenie – zavedenie princípu zásluhovosti do poberania príspevku pri narodení dieťaťa. Ten dostávajú v súčasnosti všetci, slušní ľudia aj asociáli, v rovnakej výške 829,86 eur (pri prvom dieťati). Mnohí asociáli však tento príspevok zneužívajú a z rodenia detí si robia živnosť. Preto navrhujeme obmedziť vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa len tým rodinám (ženám), ktoré počas posledných 2 rokov odpracovali aspoň 270 dní alebo ktoré ukončili aspoň stredné vzdelanie (t.j. strednú odbornú školu, gymnázium, vysokú školu). Drvivá väčšina asociálov tieto kritériá nespĺňa a preto by s týmto príspevkom od štátu do budúcnosti už nemohli počítať.

Naše návrhy sa budú prerokovávať na júnovej schôdzi NR SR. Uvidíme, ako sa k nim postavia ostatné politické strany. Bez ohľadu na ich podporu však budeme prichádzať s návrhmi na zlepšenie životných podmienok pre slušných ľudí dovtedy, kým sa nám to jedného dňa nepodarí presadiť.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
poslanec NR SR
podpredseda ĽS Naše Slovensko