Bojujeme za zlepšenie ochrany života nenarodených detí, predkladáme novelu zákona o umelých potratoch

V Ľudovej strane Naše Slovensko nazývame veci vždy pravým menom, bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči alebo nie. Nebojíme sa nazvať dobré dobrým a zlé zlým. Nebojíme sa otvárať aj tabuizované témy, ktorým sa štandardné strany, snažiace sa zapáčiť všetkým, zďaleka vyhýbajú. Jednou z takýchto kontroverzných a smutných tém je aj téma umelých potratov. Slovenská republika má totiž jednu z najliberálnejších potratových politík na svete. Na to, čo sa tu deje, sa však už naozaj nedá pozerať. Preto sme do NR SR predložili novelu zákona o umelom prerušení tehotenstva, v ktorej zásadným spôsobom sprísňujeme podmienky na vykonávanie umelých potratov. 

Cieľom legislatívneho návrhu je sprísniť potratovú politiku na Slovensku a zakázať svojvoľné a neodôvodnené umelé prerušenia tehotenstva. Návrh zákona súčasne zavádza tri odôvodnené výnimky, pri ktorých by bolo možné umelé prerušenia tehotenstva aj naďalej vykonávať.

Počet spoločenských iniciatív, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie ochrany živých bytostí, resp. na ochranu života samotného, neustále rastie. Ako príklad uvádzame populárnu iniciatívu „My sme les“, ktorá sa zameriava na ochranu rastlín, lesov a lesnej zveri. Podobne populárna je v súčasnosti aj iniciatíva „Zviera nie je vec“, ktorá sa zasadzuje za to, aby zvieratá neboli vnímané len ako veci, ale aby sa rešpektovali ako živé bytosti. Táto iniciatíva vyvrcholila 13. marca 2018 dokonca prijatím novely zákona o veterinárnej starostlivosti v NR SR. Množstvo aktivistov finančne a materiálne podporuje rôzne zvieracie útulky, domovy, či dokonca nemocnice pre zvieratá. Takisto rapídne rastie aj počet rôznych ľudskoprávnych organizácií zameraných na ochranu práv rôznych často umelo vyčlenených menšín, či dokonca na ochranu práv osôb nastúpených na výkon trestu odňatia slobody.

Sme presvedčení, že aj nenarodené deti si zaslúžia ochranu svojich práv minimálne tak, ako rôzne menšiny a väzni. Ľudskoprávne argumenty hovoria jasne za život a za ochranu práv každého človeka, obzvlášť tých najmenších a najslabších, ktorí sa nedokážu sami brániť ani len plačom. Je absurdné, aby v civilizovanej spoločnosti 21. storočia boli práva psov, mačiek, lesov a kríkov chránené viac ako práva nenarodených detí. Je nemysliteľné, aby sa na výrub stromu na vlastnom pozemku požadovalo povolenie od obce, ale na zabitie nenarodeného dieťaťa sa nevzťahovali žiadne obmedzenia.

Podľa výpovedí gynekológov sú mnohé argumenty, ktoré sa používajú na obhájenie umelých prerušení tehotenstva často alibistické, či vyslovene egoistické. Obrovské množstvo nádejných matiek ide na potrat len kvôli kariére, povýšeniu v práci, kvôli udržaniu si štíhlej postavy, kvôli zhýralému životnému štýlu a túžbe „predĺženia“ si mladosti, či kvôli pohodlnosti.

Na obhájenie potratu sa tiež často používa sociálny argument, že dieťa by sa narodilo do nevyhovujúceho prostredia, v ktorom by sa o neho rodičia nedokázali materiálne postarať, prípadne že by sa oň celkovo nemal kto starať. Tento argument je však v súčasnosti už takmer irelevantný, keďže systém adopcií a náhradnej rodičovskej starostlivosti je už dostatočne rozvinutý a záujem o adopcie detí ďaleko prevyšuje ich „ponuku“. Tento stav je spôsobený jednak rastúcim počtom párov, ktoré nemôžu mať vlastné deti a takisto aj dlhodobo nízkym počtom detí vhodných na adopciu. V súčasnosti trvá priemerné čakanie na adoptované dieťa zhruba 5 rokov,v mnohých prípadoch však dokonca až 10 rokov. Ruku na srdce – výhovorky, že rodiny by nedokázali dieťa uživiť sú v súčasnosti neopodstatnené. Mali snáď naši starí a prastarí rodičia lepšie podmienky? Viac áut, mobilov, väčšie domy, čerpali viac dovoleniek?! A koľko detí vychovali?

Neodôvodnené umelé potraty by sa mali stať minulosťou. Obmedzenie umelých prerušení tehotenstva je však žiaduce aj vzhľadom k  negatívnemu demografickému vývoju v Slovenskej republike. Podľa štatistík z Národného centra zdravotníckych informácií zomrelo za posledných 20 rokov (od roku 1997) v dôsledku umelých prerušení tehotenstva na Slovensku až 251 370 detí. Za to isté obdobie klesol počet detí do 18 rokov o 441 472 detí. Počet seniorov nad 65 rokov však za rovnaké obdobie na Slovensku stúpol o 209 398 ľudí.

Celkovo bolo v dôsledku umelého prerušenia tehotenstva na území Slovenska za posledných 50 rokov (od roku 1967) zabitých už viac ako 1 249 000 detí! To je takmer štvrtina slovenskej populácie! Umelé prerušenia tehotenstva pritom tvorili až 75,3 % zo všetkých potratov. Aj napriek mierne klesajúcemu trendu pripadalo v roku 2017 na 100 narodených detí až 10,5 umelých prerušení tehotenstva.

Takýto demografický vývoj má pre Slovensko zničujúce dopady. Dôchodkový systém založený na priebežnom medzigeneračnom financovaní sa stáva neudržateľný, v školách chýbajú socializované deti, vo firmách pracovití zamestnanci. Riešenie tejto demografickej krízy nespočíva v nahradení chýbajúcej populácie imigrantmi z Afriky, do ktorého nás tlačia liberálni politici a zástancovia multikultúrnej spoločnosti. Je príznačné, že sú to zároveň tí istí politici, ktorí presadzujú liberalizáciu potratov.

Sme presvedčení, že život človeka by mal byť za ideálnych okolností chránený už od počatia. Zároveň si však uvedomujeme, že téma akéhokoľvek sprísnenia potratovej politiky je v spoločnosti vnímaná veľmi citlivo a kontroverzne. Preto sme v novele zákona ponechali možnosť 3 výnimiek, v prípade ktorých by bolo vykonanie umelého prerušenia tehotenstva aj naďalej povolené.

Prvú výnimku tvoria prípady, kedy je vážne ohrozený život matky. Druhú výnimku predstavujú prípady, kedy žena otehotnela v dôsledku trestného činu (znásilnenia, incestu alebo sexuálneho zneužitia). Treťou výnimkou sú prípady, v ktorých je medicínsky dokázané genetické poškodenie plodu. Rozhodnutie o podstúpení umelého prerušenia tehotenstva v týchto výnimočných a nešťastných prípadoch nechávame na slobodnej vôli a svedomí rodičov.

Prijatie predkladanej novely zákona by bolo výrazným krokom k zlepšeniu ochrany života nenarodených detí a viedlo by k záchrane života desiatok tisícov detí, budúcich občanov Slovenskej republiky. Sprísneným podmienok pre vykonávanie potratov pre cudzinky by sa zároveň výrazne obmedzila potratová turistika na Slovensku. Detailný návrh novely zákona nájdete tu.

Je povinnosťou slovenských zákonodarcov práva detí v maximálnej možnej miere chrániť, vytvárať im priaznivé podmienky pre šťastný život a apelovať na rodičov, aby sa nebáli mať deti. Aby „nenahrádzali“ rodičovstvo starostlivosťou o domáce zvieratá, aby obetovali seba za svoje deti a nie život svojich detí za seba. Zabíjať nenarodené deti nie je správne, nech si hovorí kto chce čo chce. Absurdnosť argumentov obhajcov potratov výstižne zhrnul bývalý americký prezident Ronald Reagan, ktorý povedal: „Všimol som si, že každý, kto podporuje potraty sa už narodil.

Na tlačovú konferenciu do NR SR, na ktorej sme predstavovali daný návrh zákona, sme pozvali aj desať katolíckych médií a organizácií (Konzervatívny denník Postoj, Katolícke noviny, Rádio Lumen, Rádio 7, Gospelové rádio, TV Lux, Televízia Life TV,  Slovo medzi nami, Impulz Revue, Aliancia za rodinu).  Je pre nás istým sklamaním, že na tlačovú konferenciu venujúcu sa zákonu na zlepšenie ochrany života nenarodených detí neprišiel do NR SR nakoniec nikto z nich (oprava: Pán Chromík z Aliancie za rodinu napokon napísal tento blog). Napriek tomu dúfame, že tento náš návrh zákona nájde v spoločnosti dostatočnú podporu a pomôže zachrániť desiatky tisíc životov.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
poslanec NR SR
podpredseda ĽS Naše Slovensko