Náš návrh zákona na ochranu detí: Zákaz vysielania reklamy počas detských programov

Dotieravá reklama je v dnešnej dobe skutočne všadeprítomná. Nájdete ju v televízii, v rádiu, pri cestách, na budovách, na plotoch, v obchodoch, v autobusoch, proste všade. Je jej stále viac a je čoraz agresívnejšia. Bez štipky slušnosti sa začína cielene zameriavať už aj na najmenšie deti, v ktorých sa snaží prebudiť konzumný spôsob myslenia a túžbu po hmotných „hodnotách“. Dieťa si však nedokáže od reklamy udržať taký racionálny odstup, ako dospelý človek. Informácie, ktoré sa k nemu prostredníctvom reklamy dostanú spracováva dieťa emocionálne a jeho túžba po danom produkte vedie často až k hystérii.

Na túto psychologickú manipuláciu detí sa v reklame začínajú používať čoraz agresívnejšie metódy. Nie je tajomstvom, že mnohé nadnárodné korporácie pri tvorbe reklamy pre deti spolupracujú priamo s detskými psychológmi, aby čo najviac ovplyvnili a zmanipulovali nezrelú detskú psychiku a aby cielene vzbudili v dieťati túžbu prezentovaný produkt vlastniť. Výberom farebných animovaných motívov, ľahko zapamätateľných sloganov či chytľavých melódií ovládnu myseľ dieťaťa natoľko, že rodič aj napriek vlastnému nesúhlasu nakoniec podľahne nátlaku zo strany zmanipulovaného dieťaťa a produkt mu kúpi.

Sme toho názoru, že reklamy je už priveľa a že treba pred ňou chrániť najmä deti. Preto sme na májovej schôdzi NR SR predložili novelu zákona o reklame, kde sme navrhli zakázať šírenie reklamy počas vysielania programov určených vyslovene pre deti a mládež do 18 rokov. Okrem toho sme navrhli zakázať vysielanie reklamy aj v časovom pásme začínajúcom 30 minút pred začatím a 30 minút po skončení programov určených pre deti a mládež.

sms-pozickySúčasťou predloženého návrhu zákona bol aj zákaz pôsobenia detí mladších ako 15 rokov v reklame. Deti, vystupujúce v reklame, sa stávajú chladným nástrojom marketingu a obchodu. Stávajú sa z nich prostriedky na zvyšovanie predaja a konzumu. Zrejme každý pozná napríklad reklamy mobilných telekomunikačných operátorov, ktoré sú plné tancujúcich detí. Pritom je zrejmé, že s prezentovaným mobilom alebo paušálom tieto deti nemajú po žiadnej stránke nič spoločné. Ide len o čistú psychologickú manipuláciu. Absolútne cynické je však zneužívanie nevinných detí v reklamách na hypotéky, pôžičky, úvery a rôzne nebankové subjekty.

Vysielanie „detských reklám“ je regulované prostredníctvom zákonných úprav už vo viacerých krajinách (Švédsko, Nórsko, atď.). Takúto reguláciu považujeme za prospešnú, pretože chráni deti a uľahčuje život rodičom.

hlasovanieNáš návrh na obmedzenie „detských reklám“ však nepodporila žiadna iná politická strana, teda ani strany koalície, ani strany fiktívnej „akože-opozície“ (výsledky hlasovania nájdete tu). Poslanci týchto strán sa postavili opäť raz na stranu nadnárodných korporácii, producentov reklám a marketingových spoločností namiesto toho, aby sa postavili na stranu divákov, rodičov a ich detí. Niet sa však čo čudovať – mnohí z nich sú osobne spolumajitelia rádií či rôznych médií alebo majú na tieto médiá nejaké prepojenie.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
poslanec NR SR za ĽS Naše Slovensko