Pozor! Podľa nového „protiextrémistického“ zákona spáchate pri zvolaní „Slovensko Slovákom“ trestný čin apartheidu!

Poslanci NR SR za SMER, SNS, MOST-HÍD a SaS schválili koncom októbra 2016 tzv. „protiextrémistický“ zákon z dielne ministerky spravodlivosti p. Žitňanskej. Cieľom tohto zákona je umožniť trestnú perzekúciu každého, kto pácha trestný čin tzv. extrémizmu.

slovensko-nie-je-afrikaPoslanci ĽS Naše Slovensko veľmi tvrdo kritizovali tento zákon už počas parlamentnej rozpravy. Tento zákon totiž nie je nič iné ako frontálny útok na samotnú slobodu slova. Ako jedny z mála sme zároveň sústavne hlasovali proti prijatiu tohto zákona. Vláda s podporou strany SaS však nakoniec tento zákon v NR SR pretlačila. ĽS Naše Slovensko už krátko po jeho prijatí chcela tento zákon napadnúť na Ústavnom súde SR. Na to je však potrebných 30 podpisov poslancov NR SR. Keďže ĽS Naše Slovensko má len 14 poslancov a proti prijatiu tohto zákona hlasovalo dokopy len 21 poslancov, tak sa nám podnet na Ústavný súd nepodarilo podať. Pripravovali sme preto podnet na Generálneho prokurátora, ktorý môže protiústavnosť tohto zákona tiež napadnúť.

Medzičasom však Daniel Lipšic inicioval tlačovú konferenciu s tým, že sa našlo 30 poslancov zo strán SaS, OĽaNO a SME RODINA, ktorí boli ochotní podpísať podnet na Ústavný súd (viď tento dokument). Je ironické, že k napadnutiu tzv. „protiextrémistického“ zákona na Ústavnom súde sa pridala aj strana SaS, ktorá zaň po celý čas v parlamente hlasovala! Zrejme už ani nemusím pripomínať, že nás z ĽS Naše Slovensko, ktorí sme proti prijatiu tohto zákona vystupovali najtvrdšie, nikto zo spomínaných strán SaS, OĽaNO a SME RODINA ani len neoslovil s otázkou, či sa pod pripravovaný podnet na Ústavný súd tiež nechceme podpísať. Urobili to opäť za naším chrbtom. A teraz sa strana SaS v médiách prezentuje ako najväčší ochranca slobody slova, pretože ako hrdinovia idú na Ústavnom súde napadnúť zákon, za ktorý predtým sami hlasovali (dôkaz z hlasovania nájdete tu). Keby to nebolo tragické, bolo by to možno smiešne.

Za extrémizmus a „podnecovanie k nenávisti“ má byť považovaná aj kritika zlodejov z vlády!

Štát doteraz v trestnom práve zatiaľ „len“ vyhlasoval, kde je „pravda“ napr. o niektorých historických udalostiach (holokaust). Ak máte iný názor, páchate trestný čin. Už to samo osebe nemá so slobodou slova a myslenia nič spoločné.

Nový „protiextrémistický“ zákon ministerky Žitňanskej však posúva latku absurdnosti ešte vyššie. Vláda s pomocou poslancov SaS totiž prijala zákon, že trestným činom bude už aj hanobenie skupiny alebo jednotlivca na základe politického presvedčenia. Na čo to má slúžiť?! Aby  skorumpovaná štátna moc pod zámienkou boja s extrémizmom  prenasledovala aj tých, čo iba využívajú svoje ústavné právo a protestujú proti tomu, aby predstavitelia štátu boli riadení mafiánmi? Alebo aby dokonca k politickej a oligarchickej mafii patrili?!

Za extrémizmus je totiž považované všetko to, čo zlodejským a na oligarchiu prepojeným, tzv. štandardným stranám, znižuje preferencie! Kam to spejeme? Povieš svoj názor a hneď si fašista, extrémista! Ak by dnes žil Ľudovít Štúr, bol by označený za extrémistu a proruského agenta.

Pritom aj ministerstvo spravodlivosti priznáva, že trestný zákon a jeho formulácie „extrémizmu“ sú tak vágne, že bežný trestný sudca ani nemá šancu normálne rozhodnúť. Ale ako má potom občan vedieť, kedy spácha trestný čin extrémizmu, keď to nevedia posúdiť ani policajti, prokurátori a ani sudcovia, ktorí na to potrebujú zriadiť špecializovaný odbor a  súdnych znalcov na „extrémizmus“?! Toto je tá jednoznačnosť a čistota zákonov pre ľudí? Kto bude vybraný za znalcov na „extrémizmus“? Zase len skorumpovaní aktivisti zo zapredaných  mimovládnych organizácií, ktorí sú schopní akéhokoľvek politického oponenta označiť za extrémistu!

Extrémizmus na Slovensku je to, že žijeme v štáte, kde vládne koaličná mafia. My sme extrémisti, lebo chceme obnoviť poriadok. Kotlebov, Uhríkov, Mazurekov extrémizmus je dnes synonymom pre zdravý rozum! Rovnako, ako majú zdravý rozum aj bežní občania, ktorí nás volili. Ak by sme boli právnym štátom, ministri vládnej koalície by sami skončili v base za extrémizmus – za extrémne rozkrádanie Slovenska. A takíto zlodeji by chceli teraz stíhať ostatných za ich názory? Ako za komunizmu a nacizmu!

Ak zakričíte „Slovensko Slovákom“, tak spáchate trestný čin apartheidu!

Novela Trestného zákona zaviedla skutkovú podstatu nového trestného činu apartheidu. Ten je definovaný ako „konanie jednotlivca, ktorým sa snaží zachovať režim charakteristický útlakom a nadvládou jednej rasovej skupiny nad inou“. Chápte to tak, že ak niekto bude aktívne svojím konaním na proteste proti imigrantom vyvolávať Slovensko Slovákom, má na krku trestný čin apartheidu!!!

Do takejto absurdity to politici vládnej koalície a opoziční liberáli zo SaS dopracovali!

Prílevu afrických a arabských migrantov – džihádistov a vrahov už nič nebude brániť. Ak budete protestovať, snažíte sa zachovať režim nadvlády jednej rasovej skupiny nad inou. A páchate trestný čin apartheidu. Preto sú už v Nemecku a Švédsku  všetci  na protestoch ticho.

„Vylepšila“ sa tiež definícia rasovo motivovaného trestného činu. Na to, aby bolo možné trestný čin klasifikovať ako rasovo motivovaný, už nebude nevyhnutná len skutočná, ale aj domnelá príslušnosť jednotlivca alebo osôb k niektorej rase, národu, národnosti či etnickej skupine!!! Čo to má znamenať?!

Budete považovaní za vinných, pokiaľ nedokážete že ste nevinní!

V rozpore s Ústavou SR a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa ministerka Žitňanská s podporou vlády a poslancov SaS zaviedla do trestného poriadku princíp prezumpcie viny. V Slovenskej republike a v demokratickom svete platí princíp prezumpcie neviny. To znamená, že štát musí dokázať páchateľovi vinu a nie páchateľ má dokazovať svoju nevinu. Neústavný princíp prezumpcie viny zdecimuje trestné zákonodarstvo v SR a nastúpi tu absolútna politická  svojvôľa vládnej koalície!

Posledné slovo bude mať Ústavný súd SR

Napriek tomu, že nás všetci parlamentní „kolegovia“ z opozičných strán (SaS, OĽaNO a SME RODINA) odignorovali a nepožiadali o pomoc pri napadnutí zákona na Ústavnom súde, veríme, že Ústavný súd SR označí tzv. „protiextrémistický“ zákon za neústavný. Pretože tento zákon nemá nič spoločné s bojom proti extrémizmu, ale má spoločné všetko so snahou o nastolenie diktatúry jedného, toho „správneho“ názoru.

Sudca Krajského súdu v Bratislave JUDr. Peter Šamko celú legislatívnu politiku vlády vystihol slovami, že ak sa dôležité právne predpisy akými sú Trestný zákon a Trestný poriadok v podstate menia v priebehu mesiacov, tak to možno označiť za zjavný legislatívny úpadok. Takýto spôsob prijímania právnych predpisov má skôr črty chaosu než zodpovednej tvorby právnych predpisov.

Preto odmietame, aby súdy odsudzovali ľudí aj za to, čo si podľa sudcov akože mysleli, keď obyčajní ľudia sami nedokážu preukázať súdu, že si to nikdy nemysleli!

Ing. Milan Uhrík, PhD.
podpredseda ĽS Naše Slovensko