Predložili sme návrh zákona proti čiernym stavbám. Majiteľ musí byť pánom na svojom pozemku

Nelegálne stavby sú smutným fenoménom súčasného Slovenska. Na cudzích pozemkoch stoja nielen mnohé milionárske vily, ale aj niektoré developerské projekty či dokonca celé cigánske osady. Majitelia pozemkov pod nelegálnymi stavbami sú bezmocní. Milionárov a developerov kryjú známosti a peniaze, cigánskych asociálov zase štát a rôzne „ľudskoprávne“ organizácie. Ukážkovým prípadom pošliapavania práv slušných ľudí je nelegálna cigánska osada v obci Krásnohorské Podhradie, ktorú ochraňuje štát aj samospráva.

Nelegálna cigánska osada pod hradom Krásna Hôrka sa rozrastá, hrad stále nie je opravený

Celé Slovensko v marci 2012 s hrôzou sledovalo ako plamene zachvátili jednu z najcennejších kultúrnych pamiatok nášho národa, hrad Krásnu Hôrku. Nevyčísliteľná hodnota tohto prekrásneho hradu ako z historického, tak aj turistického hľadiska bola šmahom rúk skupiny asociálnych cigánčat uvrhnutá do plameňov, ktoré nám zachovali len torzo kedysi krásneho hradu. Za 6 rokov sa v otázke opravy hradu neurobilo takmer nič, aj napriek tomu, že tam už bolo preinvestovaných skoro 7 miliónov eur, vrátane takmer 200 tisícovej verejnej zbierky občanov Slovenskej republiky.

Vypálený hrad však nie je jediným odkazom, ktorý nám štandardní politici svojou politikou v Krásnohorskom Podhradí zanechali. Nielen, že za vypálenie tohto hradu nebol dodnes nikto hnaný na zodpovednosť, no dokonca sa štát v obci Krásnohorské Podhradie postavil na stranu drzých asociálnych kriminálnikov, ktorí si v danej obci na cudzích pozemkoch postavili čierne stavby. Vláda sa tým nielenže postavila na stranu porušovateľov zákona, ktorí protiprávne užívajú cudziu vec, no vysmiala sa aj ústave Slovenskej republiky, ktorá hovorí v danej veci jasne: „Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva.“

Predložili sme návrh zákona proti nelegálnym stavbám

ĽS Naše Slovensko sa preto rozhodla riešiť tento problém politicky a umožniť tak všetkým slušným ľuďom, ktorých vlastnícke práva sú v súčasnosti hrubo potláčané štátnou mocou, získať späť kontrolu nad svojim majetkom. Do parlamentu sme predložili novelu zákona, ktorú sme nazvali „Zákon proti čiernym stavbám“, a v tejto novele sme nastavili jasné legislatívne pravidlá, ktoré v otázkach vlastníctva pozemkov zabezpečia, aby v štáte neboli chránení asociáli a kriminálnici, ale práve naopak slušní ľudia.

Vďaka našej novele by viac majiteľ pozemku nepotreboval súhlas stavebného úradu na to, aby mohol zbúrať čiernu stavbu, ktorá podľa katastra nehnuteľností neexistuje. Výnimku by tvorili iba stavby vo verejnom záujme, ako stĺpy elektrického vedenia či inžinierske siete. Po novom by stačilo príslušnému stavebnému úradu iba oznámiť zámer zdemolovať čiernu stavbu, a po 15 dňoch od tohto oznámenia by mohol majiteľ pozemku prejsť k samotnej realizácii odstránenia tejto čiernej stavby.

Rovnako sme do zákona zaviedli povinnosť poskytnúť polícii SR efektívnu súčinnosť pri odstraňovaní čiernych stavieb, ak o to vlastník pozemku požiada. Vieme totiž, že asociáli sú známi svojim agresívnym správaním a majitelia pozemkov, ktorí by sa snažili získať späť kontrolu nad svojimi parcelami by mohli byť ohrození na zdraví, aj na živote.

Hlasovanie poslancov o tejto novele však ukázalo, že štandardné politické strany nemajú záujem o ochranu vlastníkov pozemkov, ktorí majú tú smolu, že práve ich pozemky obsadili asociáli z osád. Výsledok hlasovania nájdete tu. Štandardní politici sa tak opätovne svojim hlasovaním postavili na stranu kriminálnikov, namiesto slušných ľudí. Jedinou možnosťou, ako na Slovensku zaviesť princípy právneho štátu, kde zlodej, asociál či politik nebude viac ako slušný pracujúci občan je voľba Ľudovej strany Naše Slovensko.

Milan Mazurek
poslanec NR SR za ĽS Naše Slovensko