ĽS Naše Slovensko navrhla zmenu zákona o zbraniach, ktorá by ľuďom umožnila efektívnejšie sa brániť proti asociálnym kriminálnikom

novela-zakona-o-zbraniach

Ústava Slovenskej republiky hovorí, že občan má právo brániť svoj život, majetok a zdravie. Polícia však až príliš často nevie garantovať občanom bezpečnosť. Je preto žiaduce, aby sa bezúhonní občania mohli efektívne brániť aj sami. Do Národnej rady SR sme preto predložili novelu zákona o zbraniach a strelive, ktorá by dovoľovala  občanom vlastniacim zbrojný preukaz typu B mať v držbe aj dlhú strelnú zbraň. Sme toho názoru, že občan, ktorý splní všetky zákonné podmienky pre vlastníctvo zbrane (vek nad 21 rokov, trestná bezúhonnosť, psychická spôsobilosť a znalosť príslušných zákonov overená skúškou…), by mal mať možnosť účinne brániť seba a svojich blízkych. Práve dlhá strelná zbraň môže uľahčiť sebaobranu slušných ľudí, a to aj voči presile agresívnych kriminálnikov.

Mýtus o tom, že vyšší počet legálne držaných zbraní môže viesť ku zvýšeniu kriminality vyvrátil v parlamentnej rozprave poslanec ĽS Naše Slovensko Peter Krupa príkladmi zo zahraničia. Napríklad vo Švajčiarsku či Fínsku má veľký počet obyvateľov zaregistrovanú zbraň a o vysokej kriminalite tam nemôže byť ani reč. Naopak v krajinách, ktoré odobrali legálnym držiteľom ich zbrane, nastal trend rastúcej kriminality. V multikultúrnej Británii v roku 1997 zakázali držanie zbrane na obranu. A práve odzbrojenie slušných občanov malo za následok nebývalý nárast kriminality, keďže kriminálnici, najmä gangy zložené z neeurópskych prisťahovalcov, ostali naďalej ozbrojení nelegálnymi zbraňami. Aj súčasná Európska únia má sklony direktívnymi príkazmi obmedzovať legálnu držbu zbraní, na čo vo svojom vystúpení upozornil poslanec ĽS Naše Slovensko Stanislav Drobný, keď konštatoval: „Orgány Európskej únie pripravujú smernicu na odzbrojenie civilistov legálne vlastniacich zbraň, a to v čase keď sa po území Európy pohybujú ľudia bez identít, neraz aj s nepriateľským úmyslom proti jej obyvateľom.“

Slušní ľudia, ktorí splnia zákonom stanovené podmienky, však musia mať zabezpečené právo brániť sa pred kriminalitou, a to aj za pomoci legálne držanej zbrane. Potrebu rozšírenej možnosti obrany zdôvodňujeme najmä zhoršovaním bezpečnostnej situácie v niektorých regiónoch Slovenskej republiky. Jedná sa najmä o lokality s výraznou prevahou neprispôsobivých cigánskych komunít. V týchto lokalitách sú dokonca aj samotní policajti pri výkone svojej služby mnohokrát ohrozovaní neprispôsobivými kriminálnikmi. Preto musia mať slušní ľudia právo účinne chrániť svoj život a majetok a rovnako aj život svojej rodiny, a to bez ohľadu na farbu pleti kriminálnika (či je čierny, hnedý alebo biely).

Tento náš návrh zákona však v NR SR nakoniec neprešiel. Proti tejto novele hlasovali poslanci zo SMERu a MOSTu-HÍD. Poslanci za SNS, SaS a OĽaNO sa väčšinou zdržali.