Koniec prídavkov na deti pre tých, čo sa nesnažia

Populačný vývoj na Slovensku je mimoriadne zlý. Detí sa rodí málo a aj z tohto mála tvoria čoraz väčšiu časť asociáli. Slušní rodičia sa kvôli vysokým daniam musia zdierať v práci a na rodinu nemajú čas, ani peniaze.  Mestá a dediny, najmä na strednom a východnom Slovensku, postupne vymierajú a zostávajú v nich len neprispôsobiví asociálni extrémisti. Vysoká nekontrolovateľná pôrodnosť však nie je jediný problém, ktorý sprevádza asociálov. Mizerná je aj ich vzdelanostná úroveň. Situácia je v jednotlivých etnikách a regiónoch rôzna. Napríklad, podľa údajov publikovaných v „Stratégii Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020“, ktorá bola schválená uznesením vlády v r. 2012, má ukončené stredoškolské vzdelanie len zhruba štvrtina cigánskej populácie. Ľudovo povedané, samotná vláda priznala, že len necelá štvrtina z cigánskeho etnika sa zmohla na to, aby dokončila aspoň nejakú učňovku. Pritom spomedzi všetkých obyvateľov Slovenska má ukončené stredoškolské vzdelanie viac ako 81 % obyvateľov nad 15 rokov!

Spôsoby, ako zlepšiť vzdelanostnú úroveň medzi asociálmi sú rôzne. Všetky doterajšie strany a vlády (ľavicové či pravicové – nie je medzi nimi rozdiel) sa snažili asociálov motivovať k vzdelávaniu prostredníctvom rôznych nástrojov tzv. „pozitívnej diskriminácie“. Asociálom stavali nové školy a škôlky, majú zadarmo dopravu, obedy, atď. Slušní pracujúci rodičia nedostali nič – tí len platia dane. Nemohli sme sa na túto nespravodlivosť však už viac pozerať.

Preto sme v NR SR predložili novelu zákona o prídavku na deti. Podľa tejto našej novely by prídavky na ďalšie (budúce) deti dostávali už len tie rodiny, v ktorých má aspoň jeden z rodičov ukončené nejaké stredoškolské vzdelanie, napríklad „učňovku“. Práve ukončené stredoškolské vzdelanie sa ukázalo byť spravodlivým kritériom, ako čo najlepšie odlíšiť asociálnych obyvateľov osád od slušných ľudí (vysvetlenie je napísané nižšie). Aby bol systém spravodlivý a nezasahoval nikoho spätne, tak prídavky na už narodené deti by rodičia poberali v doterajšej výške. Tento náš návrh však v NR SR nepodporila žiadna iná politická strana (výsledky hlasovania nájdete tu)! Všetci z nich síce rozprávajú, ako treba problém s asociálmi riešiť, ale keď príde na hlasovanie, tak zrazu sme v parlamente jediní, kto má odvahu niečo zmeniť.

Z radov niektorých kritikov sa ozývajú hlasy, že táto naša požiadavka na dosiahnuté stredoškolské vzdelanie je prehnaná. My si to nemyslíme. Žijeme predsa v 21. storočí, v ére kozmických lodí a virtuálnej reality. Ak chceme zo Slovenska vybudovať prosperujúcu regionálnu veľmoc, tak potrebujeme vzdelaných ľudí. Preto požiadavku, aby mal v budúcnosti aspoň jeden z rodičov ukončenú aspoň „učňovku“ vôbec nepovažujeme za prehnanú. Bez budúceho vzdelávania sa nikam nepohneme. Toto jednoduché, a podľa nás ľahko dosiahnuteľné, kritérium spĺňa absolútna väčšia slušných a pracujúcich rodičovských párov. Naopak, v problémových osadách, kde je veľmi vysoká pôrodnosť, toto vzdelanostné kritérium spĺňa iba minimum rodičov. O akejsi diskriminácii v prípade tohto legislatívneho návrhu nemôže byť reč, veď prístup k vzdelaniu má na Slovensku každý a navrhované pravidlo platí pre všetkých občanov rovnako, bez ohľadu na národnosť či farbu pleti.

Ešte väčšia spravodlivosť do systému by sa dala vniesť tým, že by sme vyplácanie prídavkov na deti naviazali nielen na ukončené stredoškolské vzdelanie, ale aj na odpracované roky. Problém je však v tom, že prístup k stredoškolskému vzdelaniu má dnes každý, ale prístup k práci bohužiaľ nie. Mnoho slušných rodín v chudobnejších regiónoch Slovenska nemá kde pracovať. Na to, aby štát od niekoho mohol odpracované roky vyžadovať, musí najprv ľuďom ponúknuť možnosť adekvátneho zamestnania. To by však bolo možné realizovať len vtedy, ak by ĽS Naše Slovensko bola vládnou stranou a mala dosah na štátne podniky a štátne programy zamestnanosti.

Peniaze, ktoré sa ušetria obmedzením plošného a bezzásluhového vyplácania prídavkov na deti by bolo možné použiť napríklad na nami navrhované zvýšenie daňových úľav pre pracujúcich rodičov. Finančný aspekt však v tomto prípade nie je prvoradý. Podstatnejšou otázkou je, aké Slovensko chceme mať o 20-30 rokov. Či chceme, aby bolo plné slušných, vzdelaných, pracujúcich mladých ľudí, alebo chceme aby bolo plné nevzdelaných, lenivých a naničhodných asociálov.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
podpredseda ĽS Naše Slovensko