Klamstvá o NATO, ktoré nám hovoria politici a médiá

V roku 2014 si Slovenská republika pripomenula 10. výročie vstupu do NATO. Od okamihu odovzdania prístupových protokolov vláde USA sú slovenské médiá a politici orientovaní oficiálne prozápadne, bez snahy o objektívne posudzovanie udalostí vo svete. Prinášame vám prehľad najčastejších klamstiev, ktoré nám o NATO rozprávajú:

POSTER NATO 2POSTER NATO 1

 

  1. NATO ochraňuje mier vo svete:

O teroristických akciách NATO vo svete sme písali podrobnejšie v júlovom čísle 2014 časopisu Naše Slovensko. Predstavitelia NATO rozprávajú síce o mieri, v skutočnosti sa však podieľali na rozpútaní všetkých väčších vojenských konfliktov za posledné obdobie. Prvý otvorený útok členov NATO proti inému suverénnemu štátu bolo bombardovanie Srbska. Nasledoval Afganistan, Lýbia, Irak, neskôr podpora násilných prevratov v Sýrii, na Ukrajine, atď. Na túto celosvetovú vojenskú mašinériu vynaložili štáty NATO len v roku 2013 vyše 1,02 bilióna USD (približne 23 600 miliárd Sk). Pre porovnanie Ruská federácia, ktorá je dnes považovaná za hrozbu, má v porovnaní s presilou 28 armád NATO približne 11x menší rozpočet! Aj z týchto čísel je zrejmé, že NATO nie je obranný, ale útočný pakt!

  1. NATO nás v prípade vojny ochráni:

Neochráni, pokiaľ mu to neoplatí. Článok 5 Washingtonskej zmluvy NATO hovorí: „Zmluvné strany sa dohodli, že ozbrojený útok proti jednej z nich bude považovaný za útok proti všetkým, a preto odsúhlasili, že ak príde k takému ozbrojenému útoku, tak každá z nich podnikne takú akciu, akú bude považovať za nutnú.“ (plné znenie na http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm). To znamená, že v prípade vojenského napadnutia Slovenska nie je NATO ani len zmluvne povinné brániť nás vojensky, ale môže tak urobiť napr. len poskytnutím vankúšov. Pôvodne existovala povinnosť brániť vojensky každého člena aliancie, avšak na podnet USA bol zmysel zmluvy zmenený z „musí zasiahnuť“ na „môže zasiahnuť“. Nezabúdajme, že z podobných, či dokonca oveľa záväznejších zmlúv, zostali počas 2. svetovej vojny len bezcenné papiere!

  1. Členstvo v NATO je výhodné pre našu armádu:

Počas členstva v NATO sa naša obranyschopnosť nezlepšila vôbec, práve naopak – spoliehanie sa na NATO decimuje našu armádu rok čo rok stále viac. V súčasnosti prispievame do NATO viac ako 53 mil. € (1,5 mld. korún) ročne, čo je približne cena jednej modernej stíhačky Suchoj 32, alebo F16. Ako moderne mohla vyzerať naša obranyschopnosť dnes, keby sa jej už pred desiatimi rokmi nechopili skorumpovaní byrokrati, ale skutoční vlastenci?! Namiesto toho podporujeme výstavbu luxusnej centrály NATO za viac než 850 mil. €!

  1. Členstvo v NATO súvisí s hospodárskou prosperitou:

Nesúvisí! Ide o umelé a účelové prepojenie s pozitívnym javom s cieľom vylepšiť obraz o NATO. Pripomeňme, že jedny z najbohatších krajín, ako napr. Švajčiarsko, Rakúsko, Švédsko, atď. nie sú členmi NATO.

  1. Členstvo v NATO je symbol našej príslušnosti k hodnotám vyspelých štátov:

Členovia NATO nerozširujú vo svete mier, ale naopak – účelovo podporujú a vyhľadávajú vojenské konflikty. Nemôžeme nadávať na morálny úpadok dnešnej spoločnosti a súčasne schvaľovať členstvo v NATO. Ak chceme vybudovať naozaj nový systém založený na skutočnej spravodlivosti, tak zrušenie členstva v NATO musí byť naším prvým krokom!

 

Ing. Milan Uhrík, PhD.
Ľudová strana Naše Slovensko