V Liptovskej Ondrašovej sme si pripomenuli výročie vyhlásenia Žiadostí slovenského národa

ziadosti-slovenskeho-naroda-LM-2017 (3)

Písal sa rok 1848 a v časoch silného národnostného útlaku, páchaného na slovenskom národe, spísali slovenskí národovci, na čele s Ľudovítom Velislavom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom, Milanom Hodžom a Jánom Franciscim, národnopolitický program s názvom Žiadosti slovenského národa, ktorý pozostával zo 14 požiadaviek. Odpoveď od Uhorskej vlády však bola formou vyhlásenia stanného práva v slovenských stoliciach a vydania zatykača na popredných slovenských národovcov len odrazom skutočnej tváre vtedajšej Uhorskej vlády a útlaku slovenského ľudu.

Odkaz slovenských národovcov z 19. storočia sme si spoločne pripomenuli pri príležitosti 169. výročia vyhlásenia Žiadostí slovenského národa v Liptovskej Ondrašovej, bývalých Pongrácovských kúpeľoch, pri pamätníku prvého slovenského národného zhromaždenia. Úvod spomienkovej akcie bol venovaný pamiatke nášho brata Ondreja Bindera, ktorý nás presne pred rokom náhle opustil. Všetkých zúčastnených následne privítal predseda okresnej organizácie Liptovský Mikuláš – Ing. Jozef Michalko. Po jeho slovách, v dobovom oblečení aké nosili aj štúrovci, vystúpil predseda okresnej organizácie Ružomberok Michal Buchta, ktorý predniesol pôvodné požiadavky, ktoré na rovnakom mieste zazneli pred 169 rokmi z úst vtedajších slovenských národovcov. Následne s plamennými prejavmi vystúpili: predseda okresnej organizácie Čadca – František Drozd, národný buditeľ a umelec – Mgr. Ivan Pavlisko a nakoniec poslanec NR SR a predseda krajskej organizácie Prešov – Milan Mazurek. Po prejavoch slávnostne položil veniec predseda žilinského krajského klubu Andrej Medvecký, ktorý zároveň poďakoval všetkých zúčastneným za ich účasť a odvahu. Po prehratí dobrovoľníckej piesne „Ponad Tatru blýska“ bola spomienka oficiálne ukončená.

Celá spomienková udalosť bola sledovaná  policajnými zložkami, čo, vzhľadom na neadekvátny počet nasadených policajtov na pokojnú spomienkovú slávnosť, pripomínalo demonštráciu sily a zastrašovanie. Viacerých predstaviteľov našej strany následne politická polícia „sprevádzala“ (sledovala) až pred ich domovy. Koľko eur zo štátneho rozpočtu nás takéto šaškárenie stojí, sa však asi nikdy nedozvieme. Svedčí to však o tom, že situácia sa až tak veľmi nezmenila od dôb, keď za naše práva bojovali naši velikáni – štúrovci.