Hazard vlády so zdravím pokračuje! Chystajú sa zničiť aj neurochirurgiu v Bratislave

Neurochirurgická klinika v Bratislave

Len nedávno finančná skupina Penta, ktorá sa vďaka bezbrehej liberalizácii slovenského hospodárstva a s ním súvisiacej nekonečnej privatizácii štátneho majetku stala najväčším hráčom v našom zdravotníctve, zatvorila pôrodnicu vo Svidníku. Informovali sme o tom v tomto článku.

Katastrofálna situácia v našich nemocniciach je všetkým slovenským občanom známa. Všetci pociťujeme ako kvalita a dostupnosť zdravotníckych služieb neustále klesá, zatiaľ čo zdravotné odvody spolu s poplatkami neustále rastú.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky boli v týchto dňoch informovaní otvoreným listom o zúfalej situácii lekárov, ako aj zdravotných sestier na Neurochirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava.

V súčasnosti najvýznamnejšia neurochirurgická klinika na Slovensku, na ktorej sa vykonávajú mimoriadne komplikované operácie mozgu a miechy sa nachádza v stave mimoriadnej prístrojovej núdze. Technický stav dvoch z troch operačných stolov, ktoré majú už viac než 20 rokov, sa postupne zhoršoval natoľko, že dnes už nie je možná ani ich oprava. Klinika je tak v zúfalom stave, kedy môže využívať len posledný zostávajúci funkčný operačný stôl.

Lekári vedenie nemocnice informovali o zlom stave dvoch starých operačných stolov už v máji 2017. No aj napriek potvrdeniu vedenia z decembra 2017, že sa začalo s obstarávaním jedného nového stola, dodnes klinika žiaden nedostala.

Zúfalí lekári tak 4. decembra 2018 napísali list ministerke zdravotníctva a informovali ju, že dva z troch operačných stolov na klinike sú nefunkčné, a že klinika potrebuje okamžitú pomoc, inak nebude môcť zabezpečovať požadovaný výkon zdravotnej starostlivosti pacientov. Rovnako v liste ministerku žiadali o stretnutie, ktoré dodnes neprebehlo.

Odpoveď na list ministerke lekári dostali od generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva J. Ráža, ktorý však konštatuje, že obstarávanie operačného stola nikdy nezačalo, pričom však neponúkol žiadne východisko z katastrofálnej situácie na klinike.

Riaditeľka nemocnice Renáta Vandriaková rovnako nereaguje na písomné otázky lekárov, ktorí žiadali informáciu, či majú zastaviť príjem pacientov, vzhľadom na nedostatok technických možností klinky. Lekári aj zdravotné sestry sa tak dostávajú pod obrovský tlak. Na klinike existuje neustále riziko ohrozenia života pacientov, s ktorým však pre nedostatok vybavenia nemôžu nič robiť!

Klinika už musela odsúvať nevyhnutné operácie pacientom s nádormi mozgu, kvôli chýbajúcim neuronavigačným prístrojom. O tie žiada už od roku 2017. Vedenie Univerzitnej nemocnice, ako aj Ministerstvo zdravotníctva sú o týchto skutočnostiach informované. V súčasnosti musia fungovať iba na zapožičaných prístrojoch, ktoré majú len do konca januára 2019!

Do súčasného katastrofálneho stavu musíme zahrnúť aj fakt, že klinike chýba až 17 zdravotných sestier.

V tej istej dobe, kedy zradná vláda platí miliardy eur za 14 nepotrebných amerických stíhačiek, nie je schopná zabezpečiť ani základnú zdravotnú starostlivosť svojim vlastným, tvrdo pracujúcim občanom! A lekárov a zdravotné sestry necháva pracovať v katastrofálnych podmienkach!

Slovensku už neostáva veľa času. V najbližších voľbách musíme týchto vlastizradcov vymeniť, inak na to doplatíme zdravím alebo životom nakoniec všetci!

Otvorený list pracovníkov Neurochirurgickej kliniky LFUK a UNB poslancom NR SR si môžete prečítať v priložených obrázkoch.

Milan Mazurek
poslanec NR SR,
člen Ľudskoprávneho výboru NR SR