Predstavujeme návrh zákona na zastavenie plytvania na úradoch samosprávnych krajov

Predstavitelia niektorých samosprávnych krajov už nevedia čo so sebou. Župan Lunter si so svojím kolektívom v Banskobystrickom kraji schválili obrovské navýšenia platov. Teraz idú preliať 1,7 milióna eur do ich novej neziskovej organizácie. V Nitrianskom kraji sú zase až 4 podpredsedovia kraja, ktorým kraj zabezpečuje kompletný servis a množstvo benefitov… Preto prichádzame s návrhom zákona, ktorý by limitoval výšku peňazí, ktoré môžu kraje použiť na vlastnú réžiu. Nie je predsa možné, aby niektoré kraje minuli viac ako 10 % z rozpočtu len na prevádzku svojho úradu a na svoje vlastné benefity. Týmto opatrením by sme ušetrili takmer 30 miliónov eur ročne, ktoré by mohli byť použité na školstvo, sociálne služby, zdravotníctvo, cesty, atď.

Výdavky na celkovú prevádzku úradov VÚC sa za posledných 5 rokov významne zvýšili a trend ukazuje, že toto zvyšovanie bude pokračovať aj ďalšie roky. Najefektívnejšie hospodáriacim úradom VÚC spomedzi všetkých samosprávnych krajov na Slovensku bol Banskobystrický samosprávny kraj pod vedením predsedu Mariana Kotlebu (2014 – 2017). Po nástupe župana Luntera koncom roka 2017 sa však výdavky na prevádzku úradu začali aj v tomto kraji dramaticky zvyšovať.

Účelom zriadenia samosprávnych krajov však nebolo, aby si ich predstavitelia mohli sami nadeľovať vysoké platy, odmeny a rôzne benefity, ale aby čo najlepšie slúžili ľuďom a riešili problémy daného regiónu. Vo viacerých samosprávnych krajoch však evidentne zlyhal samoregulačný mechanizmus a ich predstavitelia nedokážu odolať pokušeniu minúť na svoje potreby čo najviac peňazí.

Preto sme do NR SR predložili návrh zákona, ktorým by sme zaviedli výdavkové stropy na prevádzku úradu kraja na úrovni maximálne 5 % z celkového rozpočtu bežných príjmov samosprávneho kraja v danom kalendárnom roku. To znamená, že vedenia krajov by na vlastný úrad, vlastné mzdy, odmeny, dopravu, služby a rôzne iné bežné výdavky nemohli minúť viac ako 5 % z peňazí, ktoré dostanú od štátu, resp. od daňových poplatníkov. Toto kritérium bolo stanovené podľa najlepšie hospodáriacich úradov samosprávnych na Slovensku, pričom viaceré úrady krajov ho spĺňajú aj v súčasnosti. Chceme docieliť, aby začali rovnako efektívne pracovať aj v tých krajoch, kde na prevádzku vlastných úradov dávajú príliš veľa peňazí.

Zavedením nami navrhovaného 5 %-ného stropu by napr. v roku 2018 ušetrilo takmer 30 miliónov eur iba na samotnej prevádzke úradov, čo by znamenalo vytvorenie obrovských nových zdrojov, ktoré by sa dali využiť napríklad v školstve, sociálnych zariadeniach alebo na opravy ciest II. a III. triedy.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
poslanec NR SR
podpredseda ĽS Naše Slovensko