Predstavili sme zákon na účinnú podporu rozvoja najchudobnejších regiónov

Medzi najvážnejšie problémy Slovenska patrí v súčasnosti dramatické prehlbovanie regionálnych rozdielov. Na jednej strane máme na Slovensku veľmi chudobné regióny, kde nie je práca a mladí ľudia odtiaľ masovo odchádzajú do zahraničia. V mnohých oblastiach stredného a východného Slovenska zostávajú žiť už len dôchodcovia a asociáli, ktorí sa postupne rozťahujú z osád a zaplavujú čoraz širšie okolie.

Na druhej strane tu máme rozvinutejšie regióny, v ktorých je zase nedostatok pracovnej sily. Firmy si dovážajú lacných zamestnancov zo zahraničia, lebo nimi ponúkaná mzda je v mnohých prípadoch pre bežného Slováka na hranici prežitia. V mestách na západnom Slovensku sa objavuje čoraz viac cudzincov z tretích krajín, stúpa v nich kriminalita a domáci obyvatelia sa v mnohých častiach už necítia pohodlne. Cesty v týchto oblastiach sú preplnené, nájsť voľné parkovacie miesto je čoraz ťažšie a doprava kolabuje.

Všetky tieto problémy sú dôsledkami najmä nekompetentnej vlády Roberta Fica. Vlády, ktorá nedokáže plniť ani len akčné plány na podporu najmenej rozvinutých okresov, ktoré si sama stanovila. Nekompetentnej vlády, ktorá ide „znižovať“ regionálne rozdiely tým, že zvýšila príspevok na sťahovanie sa východniarov na západ. Neschopnej vlády, ktorá chce tlačiť na „rast“ miezd slovenských zamestnancov tým, že zjednodušila zamestnávanie cudzincov pracujúcich za podpriemerné platy. Čerešničkou na torte je však veľmi zvláštne rozdávanie štátnych investičných stimulov vo výške viac ako 1,7 miliardy eur, ktoré počas predchádzajúcich vlád (od roku 2002) takmer vôbec nesmerovali do najchudobnejších regiónov, ale naopak – vo veľkej miere išli práve firmám do najrozvinutejších regiónov.

Podľa informácii zverejnených na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR dostalo v rámci zákona o investičnej pomoci od roku 2002 pomoc už viac ako 190 domácich a zahraničných subjektov. Z toho však iba v 16,75 % prípadoch išlo o pomoc do najmenej rozvinutých okresov. Zarážajúca je však investičná pomoc v ekonomických číslach, kde z celkovo preinvestovaných 1,7 mld. eur išlo do najmenej rozvinutých okresov iba 117 mil. eur, t.j. 6,75 %.

Za účelom zmiernenia problémov súvisiacich s prepadávajúcimi sa regionálnymi rozdielmi preto prichádzame s novelou zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci. V rámci našej novely navrhujeme upraviť definíciu oprávneného prijímateľa investičnej pomoci tak, aby mohol štátnu investičnú pomoc získať len taký prijímateľ, ktorý plánuje zrealizovať investičný zámer minimálne v jednom z najmenej rozvinutých okresov na Slovensku. Chceme aby stovky miliónov eur štátnej investičnej pomoci nesmerovali (kvôli rôznym províziám) len firmám do najrozvinutejších regiónov, ale aby smerovali práve do chudobnejších regiónov, kde to obyvatelia najviac potrebujú.

Ak by bol náš zákon v platnosti ešte predtým, ako prišla na Slovensko automobilka Jaguár – Land-Rover, tak vláda by jej nemohla poskytnúť viac ako 600 miliónov eur štátnu dotáciu z našich daní na to, aby postavila závod v Nitre, kde bude nakoniec (za našu dotáciu) zamestnávať cudzincov z Balkánu. Vláda by mohla poskytnúť automobilke primeranú štátnu dotáciu len vtedy, ak by postavila závod napríklad na východ od Prešova, kde je množstvo hladových dolín. Tým pádom by sa odstránili problémy so zamestnávaním cudzincov v Nitrianskom kraji a zároveň by sa vyriešili problémy s nezamestnanosťou a chudobou na východnom Slovensku.

Ing. Martin Beluský, PhD.
poslanec NR SR
podpredseda ĽS Naše Slovensko