Novoročný darček od vlády – dlh na úrovni 8400 eur na obyvateľa

Vstupujeme do nového roku 2018. Darčeky sú rozbalené a sviatočná atmosféra sa pomaly vytráca. Teraz nastáva čas platiť účty. Ten najvyšší účet však vystavila vláda schválením hlboko deficitného štátneho rozpočtu. Čo pre Vás pripravil Fico s Dankom a Bugárom v rozpočte na rok 2018?

Očakávané zadlženie Slovenska na obyvateľa presiahne 8400 eur

Hrubý domáci produkt rastie vďaka vyššej produktivite zamestnancov v hospodárstve v týchto rokoch (našťastie) rýchlejšie ako stíha vláda Slovensko zadlžovať. Preto sa zdá, že v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) dlh Slovenska klesá. Aktuálne je zhruba na úrovni 51 % HDP. Pre porovnanie USA majú dlh na úrovni približne 73 % HDP a Ruská federácia na úrovni zhruba 13 % HDP. Niekto hospodári zodpovedne a niekto na dlh.

S poklesom dlhu v pomere k HDP je to ako keď Vám dočasne stúpne plat. Môžete nadobudnúť hrejivý pocit, že Vaše dlhy už nie sú tak vysoké. Ale len dovtedy, kým nepríde nejaká kríza – kým Vám plat neznížia alebo neprídete o prácu úplne. V priebehu pár dní nebudete mať na splátky a dlh (napr. hypotéka), ktorý sa predtým javil ako zdanlivo nízky, je zrazu likvidačne vysoký.

To isté hrozí aj na úrovni celého Slovenska. Teraz možno dlh v pomere k hrubému domácemu produktu klesá, ale absolútny dlh štátu v eurách rastie do závratných výšin a v novom roku 2018 pravdepodobne presiahne rekordnú výšku 46 miliárd eur. Dlh na každého obyvateľa (na každého z vás) bude zhruba na úrovni 8400 eur. Samozrejme, mimo toho, čo dlhujete súkromne. Stačí, aby sa zo Slovenska zbalil jeden väčší zahraničný „investor“ alebo aby opäť prišla nejaká kríza a dlh štátu sa stane razom neudržateľne vysoký. Tých 8400 eur napokon ubudne z peňaženky každému z nás.

Daň z pridanej hodnoty treba zrušiť

V ĽS Naše Slovensko sme dlhodobo kritikmi dane z pridanej hodnoty (DPH). Hoci predstavuje jeden z najväčších príjmov do štátneho rozpočtu, tak účtovanie a výber tejto dane je komplikovaný a ťažko prehľadný. Ideálny pre podvodníkov s vratkami DPH. Vláda proti tomu nevie alebo nechce razantne zakročiť. Do budúcna preto plánujeme túto daň úplne zrušiť a nahradiť ju, napríklad, oveľa prehľadnejšou a zároveň nižšou daňou z obratu, ktorá sa platí len raz – pri konečnej spotrebe.

Do rozpočtu Európskej únie odvádzame čoraz viac

V r. 2015 odviedlo Slovensko priamo do rozpočtu EÚ 656 miliónov eur. V roku 2017 to bolo už 780 miliónov eur. Po roku 2020, kedy už eurofondy z EÚ s najväčšou pravdepodobnosťou čerpať nebudeme,  budeme však do rozpočtu EÚ odvádzať už viac ako 1 miliardu eur ročne. Brusel tak bude na nás už len zarábať.

Vláda nás opäť zadlžuje – len aby mali dosť peňazí na svoje kšefty!

Celkovo vzaté – príjmy štátneho rozpočtu neustále rastú, ale vláde je to zakaždým málo a obyvateľov zadlžuje stále viac a viac. Len aby mali čo rozdeľovať na svoje kšefty. Na koláč dane z príjmov sa skladajú čoraz viac zamestnanci a čoraz menej firmy. V čase, kedy by sa mohli dane znižovať sa neznižujú. Návrh takéhoto štátneho rozpočtu sme preto nemohli podporiť a hlasovali sme proti (výpis z hlasovania).

Okrem toho sme do NR SR podali návrh ústavného zákona, ktorý by do budúcna zakazoval vláde a miestnej samospráve (s čiastočnou výnimkou obcí) prijímať deficitné rozpočty, čiže míňať peniaze, ktoré nemajú.

Naša vízia štátu je na rozdiel od súčasnej vlády jednoducho iná. Chceme štát, ktorý bdie o bezpečnosť obyvateľov, ktorý sa stará o chorých a spravodlivo pomáha slabým. Štát, ktorý je silný, efektívny, ale zároveň sa nestará do vecí, do ktorých sa starať nemá. Štát, ktorý neprenasleduje svojich občanov za názory, nezatvára im ústa, ktorý rozumne hospodári a umožní slobodne hospodáriť a naplno prosperovať aj všetkým snaživým obyvateľom. Jednoducho štát, ktorý dá čo najväčší pokoj a slobodu všetkým slušným ľuďom dobrej vôle.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
poslanec NR SR
podpredseda ĽS Naše Slovensko