Návrh zákona ĽS Naše Slovensko – platy politikov musia závisieť od minimálnej mzdy!

Súčasný plat poslancov NR SR je viazaný na priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorá podľa Štatistického úradu SR prevyšuje sumu 900 eur. O takomto zárobku však môže väčšina bežných pracujúcich ľudí len snívať. Až dve tretiny zamestnancov totiž v skutočnosti zarábajú menej ako priemernú mzdu.

Vyššia hodnota vypočítanej priemernej mzdy je totižto spôsobená nadpriemerne vysokými zárobkami malého počtu ľudí, napríklad aj vysokými zárobkami poslancov NR SR, členov vlády a iných ústavných činiteľov. Veľké rozdiely v platoch vedú k zvyšovaniu sociálnych nerovností a k čoraz väčšej biede ľudí zarábajúcich minimálnu mzdu, v porovnaní s ľuďmi zarábajúcimi nadpriemerne. Automatické naviazanie poslaneckého platu na priemernú mzdu v národnom hospodárstve teda považujeme za neprimerané a nespravodlivé.

Preto sme do NR SR predložili návrh zákona, podľa ktorého by sa plat poslancov odvíjal nie od priemernej mzdy, ale od minimálnej mzdy v Slovenskej republike. Poslanci NR SR a členovia vlády by tak boli motivovaní usilovnejšie pracovať na zvyšovaní minimálnej mzdy na Slovensku. Vďaka tomu by začali postupne rásť platy všetkým. Vďaka nášmu návrhu by sa ušetrili desiatky miliónov eur. Poslancom by klesli platy zhruba o 750 eur. Najviac by sa znížil plat lietajúceho prezidenta, ktorý zarába závratných 7 843 eur mesačne. Na to, aby plat poslanca po novom dosiahol opäť terajšiu úroveň, by bolo treba zvýšiť minimálnu mzdu na úroveň 701 €. Takúto výšku minimálnej mzdy považujeme za adekvátnu pre vyspelé európske krajiny, ku ktorým sa chce nepochybne radiť aj Slovensko.

Ďalším dôvodom na zníženie poslaneckých platov je celkový dlh verejnej správy Slovenskej republiky, ktorý podľa očakávaní prekročí v tomto roku sumu 44 miliárd eur. Každý obyvateľ Slovenska tak okrem svojich súkromných dlhov, bude dlhovať v prepočte ďalších viac ako 8100 eur. Zodpovednosť  za obrovský dlh Slovenska nesú v rozhodujúcej miere práve poslanci NR SR, vláda SR a ďalší vedúci ústavní činitelia, ktorí dopustili, aby dlh Slovenska vzrástol do takejto extrémnej výšky. Aj to je dôvod, prečo by sa vo svojich platoch mali uskromniť. Naviazanie poslaneckých platov na minimálnu mzdu by zároveň predstavovalo prejav pokory a úcty voči ľuďom, ktorí sú nútení živiť svoje rodiny z minimálnej mzdy. Najvyšší ústavní činitelia by týmto krokom prejavili symbolické gesto, že sú ochotní podieľať sa na obnovení a ozdravení slovenského hospodárstva a že sú ochotní začať šetriť od seba.

Ľudová strana Naše Slovensko v tejto novele tiež navrhovala zrušiť vyplácanie 2-3 mesačného odstupného pre poslancov, ktorým zaniká výkon ich poslaneckého mandátu.

peciatka - plnime slubyNaviazanie platov v závislosti od minimálnej mzdy sme mali aj v predvolebnom programe. Pri hlasovaní v parlamente nás však okrem pár výnimiek nepodporil takmer nikto (odkaz na hlasovanie tu). Poslanci z ostatných strán si zrejme už zvykli na svoj vysoký štandard a na uskromnenie nechcú ani pomyslieť.

Takže opäť platí to, čo hovoríme stále – že politikov je nutné posudzovať podľa ich činov a podľa ich hlasovania v parlamente a nie podľa ich vyhlásení. ĽS Naše Slovensko bude aj v budúcnosti presadzovať naviazanie poslaneckých platov na výšku minimálnej mzdy, tak aby sa ich výška priblížila mzdovej realite bežných občanov.

Ing. Martin Beluský, PhD.
poslanec NR SR za ĽS Naše Slovensko

Exclamation_mark_2 redP.S.: Pomôžte šíriť informácie o našej činnosti kliknutím na tlačidlá „Zdieľať“, ktoré sú zobrazené nižšie. Facebook v rámci cenzúry totiž zrušil všetky oficiálne stránky ĽS Naše Slovensko, stránky liberálnych fašistov však ponechal. Zdieľaním na svojich stránkach nám pomôžete túto cenzúru poraziť.