ĽS Naše Slovensko podnikla ďalší krok proti štátnym príspevkom pre politické strany

Deklarácia
Deklarácia

ĽS Naše Slovensko dnes (14. júna 2016) podnikla ďalší krok namierený proti poberaniu príspevkov zo štátneho rozpočtu zo strany politických strán. Po predložení návrhu zákona o zrušení týchto príspevkov, dnes listom požiadala predsedu NR SR Andreja Danka o zvolanie stretnutia predsedov všetkých politických strán, ktoré získali nárok na štátne príspevky. A to za účelom podpísania spoločnej Deklarácie politických strán o vzdaní sa príspevkov zo štátneho rozpočtu. Pozrite si záznam z tlačovej konferencie k tejto téme.