Danko povedal, že Slovensko je historickým dlžníkom Izraela. Prečo takto zrádza Slovákov? Izraelu nič nedlžíme!

Z úst predsedu NR SR A. Danka sme si už od jeho nástupu do tejto funkcie vypočuli množstvo nezmyslov, nepresných a neraz aj úsmevných vyjadrení. Jedným z nich je jeho snaha splniť sľub, ktorý podľa jeho vyjadrenia dal svojmu dobrému priateľovi a zároveň predsedovi parlamentu Izraela J.J.Edelsteinovi pri svojej návšteve tohto židovského štátu. Vo svojom sľube sa zaviazal nekompromisne bojovať proti prejavom antisemitizmu v našej krajine a proti tým, ktorí  popierajú holokaust. Ako prvý krok k naplneniu svojho záväzku A. Danko predložil do nášho parlamentu návrh rezolúcie, ktorá by jasne zadefinovala holokaust a antisemitizmus a ktorá by umožňovala účinnejšie postihovať nepriateľské a netolerantné vyjadrenia na adresu príslušníkov židovského národa. Iniciatívu pána predsedu NR SR môžeme oprávnene považovať za zbytočnú, pretože jednak takáto, všeobecne prijateľná a akceptovaná definícia ako jedného, tak aj druhého pojmu už existuje (nižšie uvádzam ich presné znenie) a jednak, v našom právnom systéme máme už od čias ministra spravodlivosti Harabina zákon, ktorý popieranie holokaustu považuje za trestný čin. Z tohto dôvodu môžeme túto aktivitu pána Danka považovať skôr za politický marketing a snahu o získanie pozornosti zo strany verejnosti a splnenie sľubu, ktorý dal svojim židovským priateľom. V súlade s vyššie uvedenými aktivitami A. Danka je aj záväzok ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M. Lajčáka zorganizovať na Slovensku medzinárodnú konferenciu o antisemitizme.

Radového občana nášho štátu, denno-denne bojujúceho o svoje dôstojné prežitie, musia podobné aktivity našich politických lídrov privádzať, slušne povedané, do úžasu. Skutočne si títo naši, od reality odtrhnutí držitelia moci v štáte myslia, že na Slovensku neexistujú vážnejšie problémy, než akým je skôr domnelý a umelo vyfabrikovaný problém antisemitizmu? Skutočne si myslia, že to je to, čo trápi bežného občana nášho štátu? Skutočne si myslia, že prevažná väčšina nášho obyvateľstva nevidí zlý stav nášho poľnohospodárstva, vysokú mieru nezamestnanosti v niektorých lokalitách, problémy späté so sociálne neúnosným a alarmujúcim nárastom cigánskej populácie a aktivitami cigánskych komunít, vysokú mieru korupcie, kriminality, nízke mzdové ohodnotenie, žobrácke dôchodky, hrozbu masovej migrácie a množstvo ďalších skutočných a životne dôležitých problémov. Pravdou je, že všetky doterajšie vládne zoskupenia, vrátane dnešnej koalície preukázali minimálnu, resp. žiadnu schopnosť zásadným spôsobom riešiť uvedené problémy, čo je aj jedným z dôvodov, prečo do popredia a do pozornosti verejnosti podsúvajú zástupné problémy, jedným z ktorých je aj problém antisemitizmu. Problém, ktorý na Slovensku, snáď okrem predsedu NR SR, ministra zahraničia SR a hŕstky im podobných nikoho netrápi.

Myslím si, že nezaškodí ak uvediem plné znenie oboch všeobecne akceptovaných definícií.

Holokaust, tiež holocaust, označovaný aj ako šoa, churben, porajmos, je označenie pre systematické a štátom prevádzané prenasledovanie a hromadné vyvražďovanie osôb označených ako Židia, prevádzané nacistickým Nemeckom a jeho spojencami v období druhej svetovej vojny“.

Antisemitizmus je nepriateľstvo alebo predpojatosť voči Židom ako predstaviteľom židovského náboženstva judaizmu, etnickej skupine alebo rase. Aj napriek tomu, že samotné slovo antisemitizmus odkazuje ku všetkým semitským národom, je tento termín používaný väčšinou pre označenie nepriateľstva voči Židom“.

Podľa A. Danka jedným z hlavných dôvodov, prečo by náš parlament mal prijať ním navrhovanú právnu normu je to, že „Slovensko je historickým dlžníkom Izraela. Slovensko musí byť príkladom v legislatívnych postupoch pri prijímaní danej normy“. Skutočne, zdôvodnenie hodné myšlienkových pochodov predsedu NR SR a zároveň aj predsedu SNS. Neviem, či z dôvodu racionálne nevysvetliteľného vnuknutia pri stene nárekov v Jeruzaleme, resp. z dôvodu prísľubu udelenia čestnej hodnosti kapitána izraelskej armády alebo z nejakého iného dôvodu má pán Danko nutkanie považovať sa za dlžníka štátu Izrael, avšak v takom prípade je to jeho osobná vec. Nikto predsa nebráni nášmu predsedovi NR SR poskytnúť zo svojho skromného majetku určitú finančnú čiastku na budovanie osád na Izraelom okupovaných palestínskych územiach, nikto mu nemôže brániť v tom, aby ako súkromná osoba obhajoval záujmy izraelského štátu a vyjadroval podporu obyvateľom tejto krajiny. Podotýkam, ako súkromná osoba, nie ako jeden z najvyšších ústavných predstaviteľov SR, reprezentujúci vôľu a záujmy nášho štátu a jeho obyvateľov. Svojím vyjadrením, podľa ktorého Slovensko je historickým dlžníkom Izraela sa pán Danko pasoval do pozície hovorcu všetkých občanov Slovenska, neuvedomujúc si, že on sám nie je Slovensko a už vôbec nie slovenská verejnosť, takže by nemal svoje osobné pocity vzťahovať na všetkých obyvateľov nášho štátu. Tak ako drvivú väčšinu obyvateľov Slovenska aj mňa, ako jeho občana,pohoršujú a urážajú podobné názory pána predsedu NR SR, ktorého môžem ubezpečiť, že nemám žiaden dôvod považovať sa za historického ale ani žiadneho iného dlžníka Izraela.

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.
ĽS Naše Slovensko, Košice