V Bytči sme si pripomenuli 130. výročie narodenia Dr. Jozefa Tisa

V nedeľu 15. októbra sa za účasti žilinského krajského predsedu Andreja Medveckého, predsedu Ľudovej mládeže Michala Buchtu, bytčianského okresného predsedu Pavla Pláňavského a starostu obce Hlboké nad Váhom Dušana Pinčíka, uskutočnila spomienková udalosť k 130. výročiu narodenia prvého a jedného skutočne slovenského prezidenta Mons. ThDr. Jozefa Tisa. Udalosti sa zúčastnilo okolo 100 ľudí a v príjemnej a proslovenskej atmosfére si uctilo pamiatku nášho rodáka a jednej z najvýznamnejších osobností dejín slovenského národa. Po príhovoroch, ktoré sa konali na bytčianskom námestí, sme sa premiestili k rodného domu pána prezidenta Tisa, kde sme položili pamätný veniec a spomienku ukončili prehliadkou rodného domu.