Spomienka na generála Milana Rastislava Štefánika

Od úmrtia tejto veľkej osobnosti našich dejín, príkladného vlastenca, generála Milana Rastislava Štefánika nás delí 99 rokov.

4. mája 1919, v blízkosti Ivanky pri Dunaji, havaroval Caproni 450 talianskeho letectva. Celá posádka lietadla, spolu s generálom M. R. Štefánikom, zahynula.

Podozrivé boli samotné okolnosti nehody, ktoré liknavé a v mnohom lajdácke vyšetrovanie nevysvetlilo. Navyše niekoľko svedkov spochybnilo informácie, ktoré boli predložené verejnosti. Dodnes preto pretrváva podozrenie, že nešlo o nehodu, ale o atentát, pri ktorom sa na lietadlo sa strieľalo zo zeme.

Spomienkové slávnosti v Košariskách a na Bradle boli dve: regionálna vo štvrtok 3. mája 2018 a celoslovenská v sobotu 5. mája 2018. Členovia a sympatizanti ĽS Naše Slovensko sa zúčastnili oboch.

Regionálna spomienková slávnosť mala čaro skromnejšej akcie s takmer rodinnou atmosférou. Nelietalo počas nej letectvo, neboli tam poprední politici, a tak bol čas naladiť sa na dôstojnú krásu miesta, či už v Košariskách alebo na Bradle. Celoslovenská spomienka je už iný príbeh, viac ľudí, viac politikov, prelety letectva.

V rodnej obci generála M. R. Štefánika predniesol príhovor k prítomným predseda krajského klubu ĽS Naše Slovensko Trnava – Bc. Stanislav Drobný. V príhovore sa prelínal odkaz M. R. Štefánika s problémami dnešného Slovenska, a tak prítomných účastníkov akcie neodradilo ani jeho dlhšie znenie.

Prekvapením bola účasť na Bradle, kde tento rok prišlo o poznanie viac účastníkov a rovnako, ako pred rokom, ich počet značne rozšírili členovia a sympatizanti Ľudovej strany Naše Slovensko, a tak na Bradle, vzdávajúc hold nášmu velikánovi, zaviali opäť zelené vlajky našej strany.

Tomáš Drobný
predseda okresnej organizácie Piešťany
ĽS Naše Slovensko