Pomáhame aj tým, ktorí pomáhajú (Žakovce)

ĽS Naše Slovensko si nesmierne váži prácu farára Mariána Kuffu v Žakovciach, ktorého obetavosť, energia a vôľa sú vzorom pre tisíce ľudí naprieč celým Slovensko, ale aj v zahraničí. Vo svojom Inštitúte Krista Veľkňaza dal nový domov a druhú šancu ľuďom na okraji spoločnosti, asociálom, narkomanom, bezdomovcom, zúfalým slobodným mamičkám… Dokáže pomôcť každému a navrátiť do spoločnosti aj ľudí, ktorí to v živote nemali ľahké a či už vlastnou vinou alebo okolnosťami sa vybrali zlým smerom.

Práve preto sa naše východniarske krajské organizácie v Prešove a Košiciach rozhodli opätovne usporiadať zbierky oblečenia pre IKV, ktoré sme následne v rámci dvoch aprílových víkendov odviezli do Žakoviec. Naša členská základňa tak venovala ľuďom, ktorí to potrebujú najviac, takmer dve dodávky oblečenia a veríme, že sme tak aspoň čiastočne mohli priložiť ruku k obdivuhodnému dielu ľudskej obety a viery.

Milan Mazurek
predseda Prešovského krajského klubu
ĽS Naše Slovensko