Pomáhajme aj tým, ktorí pomáhajú! (Žilina)

7. apríla, v slnečnú sobotu, sme sa rozhodli pomôcť občianskemu združeniu Bratstvo Sedembolestnej Panny Márie v Žiline, ktoré sa pod vedením Igora Koníka (známy na Slovensku ako „pútnik“) stará o nízko-príjmových dôchodcov.

Začína dobré počasie a pozemok mimo obce, ktorý začali spravovať, vyžaduje vyčistenie, terénne úpravy a oplotenie. Ešte pár dní a spomínaní dôchodcovia ho budú môcť využívať na pestovanie kvalitnej domácej zeleniny, ovocia, chov menších zvierat, či zaslúžený odpočinok.

Prišiel aj poslanec MZ v Žiline pán Bechný, po nafotení a krátkom rozhovore odišiel s prítomnou TV Raj sobášiť na MÚ. Prisľúbil pomoc tomuto charitatívnemu združeniu a veríme, že podporí ich aktivity v rámci všetkých svojich možností.

Brigáda prebiehala v príjemnej familiárnej nálade, deti si opiekli špekáčiky, na obed sme si pochutili na ponúknutom guláši majstra kuchára. Podobné akcie vrelo odporúčame aj širokej verejnosti, členovia združenia, ako aj všetci prítomní boli perfektní.

Na záver si dovolím citáciu z 1. listu Timotejovi 6,10-12:

Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.

Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.

Pavol Lazar
predseda okresnej organizácie Žilina
ĽS Naše Slovensko