Ekologické akcie vo Zvolene a v Humennom

Slovensko je pre nás nepochybne najkrajšou krajinou na svete. Za túto krásu vďačíme predovšetkým rozmanitej a nádhernej prírode, ktorú Boh daroval slovenskému národu do rúk. Našou úlohou je preto svoju nádhernú vlasť brániť, zachovávať jej krásy a dbať na jej čistotu. Preto v mesiaci apríl členovia Ľudovej strany Naše Slovensko zorganizovali dve ekologické akcie zamerané na čistenie prírody od všemožného odpadu. Prvú EKO-akciu zorganizovala okresná organizácia vo Zvolene, ďalšiu okresná organizácia v Humennom.

Čistenie Sekierskej doliny

Členovia a sympatizanti ĽS Naše Slovensko sa 14. apríla stretli v Sekierskej doline, aby vyzbierali odpad popri ceste, od kameňolomu, takmer až po športové stredisko Ecoma. Zaplnili sme takmer desiatku vriec a odstránili aj vyhodené pneumatiky. Množstvo odpadu nás nepekne prekvapilo, a tak sme hneď na nadchádzajúci víkend zorganizovali ďalšie stretnutie, aby sme prírodu vôkol kameňolomu Sekierskej doliny vyčistili úplne.

Čistenie potoka v Humennom

Množstvo našich riek, potokov či lesov začína, bohužiaľ, čoraz viac pripomínať smetisko. Okresná organizácie ĽS Naše Slovensko Humenné sa preto rozhodla zorganizovať ekologickú akciu s cieľom vyčistiť potok v okolí Gaštanovej ulice v Humennom a zlepšiť tak životné podmienky nie len obyvateľov tejto časti Humenného, ale aj všetkých zvierat, ktoré v danej lokalite našli svoje útočisko.

Podarilo sa nám zmobilizovať množstvo dobrovoľníkov a spoločne sme vyzbierali viac než 30 vriec odpadu. Po skončení EKO-akcie sme sa spoločne vybrali blízko lesa a náš vydarený deň sme so skvelou náladou ukončili opekačkou a gulášom.

Ján Mikovčák
predseda okresnej organizácie
ĽS Naše Slovensko – Zvolen

Peter Demjan
predseda okresnej organizácie
ĽS Naše Slovensko – Humenné