Deti Slovenska si zaslúžia šťastnú prítomnosť aj budúcnosť

Chvíle radosti im prináša aj čas šantenia na detskom ihrisku. Ak je detské ihrisko čisté a udržiavané, oddýchne si tam tiež aj mama malej ratolesti.

Členovia a sympatizanti ĽS Naše Slovensko v Piešťanoch už po dlhý čas napomáhajú tomu, aby detské ihriská v meste boli čisté a upravené.

Súhrou okolností sa ihrisko na Vodárenskej ulici stalo tým, kde je táto činnosť najviditeľnejšia. Na Vodárenskej ulici sa členovia a sympatizanti ĽS Naše Slovensko starajú nielen o čistotu ihriska, ale pomáhajú aj pri bežnej údržbe lavičiek a zariadení.

Je krásne mať možnosť prispieť aspoň takto našim malým obyvateľom Slovenska.

Avšak krásne a čisté detské ihrisko je len to minimum z toho, čo by staršie generácie pre deti Slovenska mali urobiť.

Predovšetkým im musíme zanechať také Slovensko, v ktorom budú plnoprávni občania, Slovensko, kde platí jeden meter na všetkých.

Aby mohli prežiť svoj život ako ľudia. ktorí nebudú vlastnou štátnou mocou utláčaní, kým tí z iných častí sveta uprednostňovaní. Či už pri prideľovaní bytov, zdravotnej starostlivosti, v slobode slova ako aj v iných sférach života.

V tejto veci potrebujeme podporu všetkých obyvateľov našej vlasti. Len spolu môžeme zabezpečiť šťastnú budúcnosť detí Slovenska. V tom nám Pán Boh pomáhaj!

Stanislav Drobný
predseda Trnavského krajského klubu
ĽS Naše Slovensko