Členovia ĽS Naše Slovensko si aj tento rok pripomenuli Malú vojnu

Tak, ako každý rok, tak aj tento rok si členovia jedinej skutočne národnej a kresťanskej strany v parlamente, Ľudovej strany Naše Slovensko, pripomenuli 23. marca v Spišskej Novej Vsi Malú vojnu, ako nesmierne dôležitý medzník dejín našej národnej svojbytnosti.

Hrdinovia nášho národa, ktorí sa v ťažkých časoch vznikajúcej Slovenskej republiky postavili na obranu svojej vlasti, ostávajú v zabudnutí a politicky korektná história sa ich hrdinstvo snaží navždy vymazať.

ĽS Naše Slovensko však nikdy nezradí pamiatku našich otcov a starých otcov, ktorých zásluhou dnes hovoríme našim krásnym ľubozvučným jazykom a chodíme po zemi, ktorú môžeme s hrdosťou nazvať našim nádherným Slovenskom, našou vlasťou. Práve preto nikdy nezabudneme a Malú vojnu si budeme každý rok pripomínať.

Ing. Martin Dominik
predseda okresnej organizácie Spišská Nová Ves
ĽS Naše Slovensko