Za ochranu života, to je hlavná hodnota!

Tretíkrát sme počas tohto volebného obdobia bojovali za ochranu života. Vďaka otvoreniu tejto témy pred viac ako jedným rokom sa na poslednej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky prerokovávali už 4 rôzne návrhy zákonov z tejto oblasti. Zatiaľ ani jeden z návrhov nenašiel potrebnú podporu na prerokovanie v druhom čítaní, podpora však rastie.

Cieľom nášho legislatívneho návrhu bolo upraviť potratovú politiku na Slovensku v oblasti svojvoľných a neodôvodnených umelých prerušení tehotenstva. Návrh zákona súčasne riešil vágnu situáciu v oblasti potratovej turistiky na Slovensku. Legislatívny návrh vychádzal z prirodzenej nutnosti chrániť aj životy nenarodených detí. Okrem morálnych argumentov sa opieral aj o samotnú Ústavu SR, kde sa v článku 15 uvádza, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Počet spoločenských iniciatív, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie ochrany živých bytostí, resp. na ochranu života samotného, neustále rastie. Tieto snahy sa netýkajú len zlepšenia ochrany živej prírody, rastlín, lesov, zvierat a domácich miláčikov, ale aj ľudských práv rôznych menšín, či obmedzenia potratov. Takisto v zahraničí sme svedkami postupného zlepšovania úrovne ochrany života nenarodených detí, napríklad v USA. Spoločným ukazovateľom týchto iniciatív je ochrana práv živých tvorov (zvierat a ľudí), ktoré nemajú dostatočnú silu na to, aby dokázali svoje vlastné práva efektívne brániť sami.

Sme presvedčení, že aj nenarodené deti si zaslúžia ochranu svojich práv minimálne tak, ako rôzne menšiny alebo väzni. Ľudskoprávne argumenty hovoria jasne za život a za ochranu práv každého človeka, obzvlášť tých najmenších a najslabších, ktorí sa ešte nedokážu sami brániť ani len plačom. Je absurdné, aby v civilizovanej spoločnosti 21. storočia boli chránené práva stromov, lesov, psov a mačiek viac, ako práva nenarodených detí.

Neustále vykonávanie a tolerovanie aj neodôvodnených umelých prerušení tehotenstva je dôkazom zdeformovaného rebríčka hodnôt v spoločnosti. K tomuto stavu negatívne prispeli celé dekády pôsobenia ideológie boľševického materializmu a následne liberálneho egoizmu. Spoločenskú akceptáciu zabíjania nenarodených detí nepochybne zvýšilo aj premenovanie vraždy týchto detí na neosobnejší a abstraktnejší pojem „interupcia“, prípadne „umelé prerušenie tehotenstva“.

V rámci predloženej novely zákona sme navrhli skrátenie lehoty na vykonanie umelého prerušenia tehotenstva zo súčasných 12 týždňov na medicínsky odporúčanú hranicu 8 týždňov. Takáto technická úprava by podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií znamenala zníženie počtu vykonaných umelých potratov približne o tretinu. Navrhovanou úpravou by sa zároveň výrazne obmedzila potratová turistika na Slovensku.

Potratová loby, opierajúca sa vo výraznej miere o peniaze z potratového biznisu a z potratovej turistiky nesmie mať v civilizovanej ľudskej spoločnosti prevahu nad právom detí na život. Je povinnosťou slovenských zákonodarcov práva detí v maximálnej možnej miere chrániť, vytvárať im priaznivé podmienky pre šťastný život a apelovať na rodičov, aby sa nebáli mať deti. Aby „nenahrádzali“ rodičovstvo starostlivosťou o domáce zvieratá, aby obetovali seba za svoje deti a nie život svojich detí za seba. Zabíjať nenarodené deti nie je správne a je príznačné, že „každý, kto podporuje potraty sa už narodil“ (cit. Ronald Reagan).