Opakovane žiadame znížiť počet poslancov v NR SR

Ľudia sa už dlhodobo oprávnene sťažujú na príliš vysoké náklady na činnosť štátneho aparátu. Diskusia okolo predraženého štátneho mechanizmu sa vyhrotila koncom minulého roka po tom, čo hrozilo rozmrazenie a rapídny nárast platov poslancov NR SR. V Ľudovej strane Naše Slovensko však nielenže nesúhlasíme so zvyšovaním poslaneckých platov, ale dlhodobo sa snažíme predkladať návrhy riešení, ktoré by zbytočné výdavky štátu čo najviac znížili. Preto sme do NR SR opätovne už druhýkrát predložili návrh zákona o znížení počtu poslancov zo 150 na 100.

Vďaka tomuto zníženiu počtu poslancov NR SR by sa mohlo na platoch poslancov a na servise súvisiacom so zabezpečovaním činnosti poslancov za volebné obdobie ušetriť viac ako 18 miliónov eur. Parlament by zároveň pracoval oveľa efektívnejšie a menej by sa v ňom politikárčilo. Zníženie počtu poslancov NR SR o 50 by nijako neohrozilo demokratický charakter Slovenska. Aj po tomto znížení by v rámci EÚ bolo až 6 krajín, ktoré by mali vzhľadom k počtu obyvateľov ešte nižší počet poslancov ako by malo Slovensko.

Vyzývame poslancov zo zvyšných politických strán, aby tento náš návrh podporili. Prostredníctvom predsedu ĽS Naše Slovensko Mariana Kotlebu však obzvlášť adresujeme výzvu predsedovi strany SaS Richardovi Sulíkovi, ktorý taktiež dlhodobo presadzuje myšlienku zníženia počtu poslancov NR SR. Strana SaS dokonca v minulosti iniciovala aj (neúspešné) referendum, v ktorom sa drvivá väčšina zúčastnených voličov vyslovila za zníženie počtu poslancov. Poslanci NR SR za stranu SaS však naposledy politikárčili a predošlý návrh zákona ĽS Naše Slovensko na zníženie počtu poslancov v roku 2016 nepodporili (čítajte tu). Týmto aktom ukázali, že hľadia v prvom rade na farbu politického trička a až potom na zmysluplnosť a užitočnosť predkladaných návrhov zákonov. Preto budeme ich najbližšie hlasovanie v NR SR veľmi pozorne sledovať.