V NR SR sme predložili návrh na zlepšenie ochrany sudcov pred zastrašovaním

Práca sudcov nie je jednoduchá. Zažijú všeličo a neraz sú vystavovaní aj zastrašovaniu zo strany páchateľov, ktorých majú súdiť. Kriminálnici sa zastrašovaním pokúšajú buď ovplyvniť rozhodnutia sudcov, alebo sa im za ich vydané rozhodnutia vyhrážajú pomstou. Pod tlakom takýchto nepríjemných vyhrážok sa potom niekedy naozaj ťažko rozhoduje spravodlivo. Ľudová strana Naše Slovensko sa preto rozhodla v parlamente otvoriť aj tému bezpečnosti a efektívnejšej ochrany sudcov. Našou motiváciou bola aj skutočnosť, že počas posledných rokov vyjadrili viacerí sudcovia z okresných súdov nespokojnosť s úrovňou svojej ochrany. Zo spomenutého dôvodu sme v Národnej rade Slovenskej republiky navrhli novelu zákona, ktorá by zásadným spôsobom posilnila ochranu sudcov.

Za vážny problém súčasného zákona o sudcoch považujeme najmä to, že tento zákon v otázke nároku na ochranu rozdeľuje sudcov na dve nerovnocenné skupiny. Privilegovaní sú v tomto prípade sudcovia Špecializovaného trestného súdu. Tí súdia nebezpečných kriminálnikov (napríklad vrahov či mafiánov), ale aj ľudí, ktorí sa v očiach súčasnej vlády previnili len tým, že nahlas hovorili politicky nepohodlné názory. Títo sudcovia majú podľa súčasného zákona nárok na ochranu bez preukazovania opodstatnenosti. Pri ostatných sudcoch však musí ich žiadosť o ochranu prejsť byrokratickým procesom zdôvodňovania a následného posudzovania správou daného súdu. Tá môže žiadosť sudcu zamietnuť, a to aj bez udania dôvodu a bez možnosti odvolania voči takémuto rozhodnutiu. Neprivilegovaní sudcovia sú tak pri žiadosti o ochranu plne odkázaní na rozhodnutie príslušnej správy súdu. Marian Kotleba v parlamentnej rozprave prítomných poslancov upozornil na to, že takýto nerovnaký prístup k ochrane sudcov vnáša do justície dvojitý meter. Nami navrhovaná novela, by práve zaviedla úplne rovnaké právo na ochranu a bezpečnosť pre všetkých sudcov bez rozdielu.

Náš návrh by prispel k posilneniu nezávislosti súdnictva, spravodlivosti a právneho štátu. Poslanci takzvaných štandardných strán (Smer, SNS, Most-Híd, OĽaNO, SaS) však v parlamente odmietajú podporiť akýkoľvek náš návrh zákona, a to bez ohľadu na to, či je pre Slovensko prospešný alebo nie (výsledky hlasovania nájdete tu). A tak si na rovnosť medzi sudcami a na ich zákonom garantovanú ochranu bude musieť Slovenská republika ešte počkať.

Mgr. Rastislav Schlosár
poslanec NR SR
tajomník ĽS Naše Slovensko