Zákon na obmedzenie reklamy podporila len ĽS Naše Slovensko. Koho záujmy hája ostatní politici?

Na júnovú schôdzu NR SR sme ako poslanci ĽS Naše Slovensko predložili novelu zákona o vysielaní a retransmisii. Cieľom tejto novely zákona bolo obmedziť množstvo reklamy v televízii a v rádiu. Súčasné znenie zákona totiž obmedzuje reklamu príliš benevolentným spôsobom. Výsledkom je, že televízie a rádiá začali v honbe za čo najväčším ziskom vysielať až príliš veľa reklamy. Divák často už ani nevie, či pozerá film prerušovaný reklamou alebo reklamu prerušovanú filmom.

Preto sme v rámci našej novely navrhli obmedziť množstvo reklamy vysielanej v televízii a rádiu na maximálne 6 minút za každú hodinu. Celkové kumulatívne množstvo reklamy by počas dňa nesmelo prekročiť 72 minút. Televízie by okrem toho boli povinné zobrazovať počas reklamnej prestávky počítadlo zobrazujúce zostávajúci čas do konca reklamy. Diváci by si tak mohli lepšie naplánovať, ako reklamnú prestávku využijú. Viac o predloženej novele zákona sa dočítate tu.

Diskusia a následné hlasovanie v NR SR o tomto návrhu zákona však odhalili veľmi zaujímavé skutočnosti. Ukázalo sa, že väčšina poslancov sa pri prerokovávaní tohto návrhu postavila na stranu korporácií a médií a nie na stranu občanov a divákov. Zrejme kvôli tomu, že títo politici sa snažia s majiteľmi médií udržiavať nadštandardne dobré vzťahy. Buď preto, že majiteľom médií (oligarchom) priamo slúžia alebo preto, že dúfajú, že v médiách budú o nich písať pekne. Najostrejšie proti nášmu návrhu zákona vystúpili poslanci z klubu SME Rodina Borisa Kollára. Kollár sa v rozprave sám priznal ku konfliktu záujmov, keď na úvod svojej reči na obhajobu ziskov majiteľov médií uviedol, že je majiteľom Fun rádia.

Za návrh na obmedzenie reklám v spoločnosti nakoniec hlasovali len poslanci z ĽS Naše Slovensko (výsledky hlasovania nájdete tu). Ostatní poslanci sa buď zdržali alebo hlasovali proti obmedzeniu reklám. Toto hlasovanie opäť ukázalo na priepastný rozdiel medzi politikou Ľudovej strany Naše Slovensko zameranou na prospech bežných ľudí a politikou ostatných strán, ktoré vlastnia alebo kryjú milionári a rôzni oligarchovia.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
poslanec NR SR
podpredseda ĽS Naše Slovensko