Škandály Kisku sú hanbou pre Slovensko. V NR SR sme predložili návrh zákona na obmedzenie trestnoprávnej imunity prezidenta

Súčasný prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska sa topí v jednom škandále za druhým. Okrem toho, že na verejnosť prenikli informácie o nezákonnom financovaní jeho prezidentskej volebnej kampane, pri ktorej výrazným spôsobom presiahol zákonom stanovený finančný limit, tak sa preukázalo, že Andrej Kiska sa svojimi účtovnými manipuláciami snažil vyhnúť daňovej povinnosti. To však nie je všetko, pretože uniknuté dokumenty prezrádzajú, že si Andrej Kiska žiadal od štátu neoprávnené vratky DPH v sumách presahujúcich stotisíc eur. Po prevalení daňových škandálov však Andrej Kiska miesto ospravedlnenia všetkým občanom a vzdania sa svojej funkcie zaujal pozíciu „poškodeného anjela“, ktorý je obeťou mafiánskych praktík a diskreditačnej kampane a, ako je samozrejme jeho zvykom, svoju vinu popieral.

Neubehol dlhý čas, a verejnosť sa mohla oboznámiť s Kiskovým nákupom pozemku pod Tatrami za zázračne nízku cenu, ktorý bol však pôvodnému majiteľovi prostredníctvom manipulácií s katastrom ukradnutý. Aj tu Andrej Kiska, ktorý je síce sám milionárom, odmietol pozemok vrátiť a zaujal pozíciu obete pochybných obchodov pozemkovej mafie pod Tatrami.

Kiska, ktorý zahltil slovenskú justíciu desiatkami tisícok exekučných titulov a sporov majetkového charakteru, ktorého obchodné spoločnosti s využitím nemilosrdných úrokov pripravili tisícky rodín o celý majetok, a ktorý ešte dnes vlastní miliónové aktíva v českých nebankových subjektoch, má neustále potrebu poučovať celý národ o morálke a cti. Pri každej príležitosti spomína ľudské práva, demokratické hodnoty a nešťastné osudy mnohých Slovákov, no sám si ešte na sklonku socializmu podával prihlášku do KSČ a v úrade prezidenta neváhal prelietať viac ako milión eur iba z vlastnej pohodlnosti a potreby luxusu.

Obrovské množstvo káuz, pochybení a nemorálnych počinov Andreja Kisku zhrnul vo svojom vystúpení v NR SR poslanec Milan Mazurek. Upozornil že čestný, zodpovedný a bezúhonný človek sa obmedzenia svojej imunity báť nemusí.

ĽS Naše Slovensko nemá problém nazývať pravými menami zlodejov z vládnej koalície, no na rozdiel od fiktívnej štandardnej opozície pomenujeme vždy pravdivo aj daňového „optimalizátora“ Andreja Kisku. Práve preto sme sa rozhodli, že funkcia prezidenta, zastávaná takto morálne pochybnou osobou, si viac nezasluhuje trestnoprávnu imunitu na tej úrovni, ako je tomu dnes. Práve naopak, Andrej Kiska musí podrobiť policajnému vyšetrovaniu všetky svoje pokútne aktivity.

Náš návrh zákona, o ktorom NR SR rokovala počas májovej schôdze, by imunitu prezidenta obmedzil na úroveň poslanca Národnej rady SR. Zostala by mu teda len imunita na výroky. Aby však trestné stíhanie prezidenta nemohlo byť ľahko zneužiteľné vládnou mocou ako nástroj politického boja či vydierania, tak na začatie trestného stíhania voči prezidentovi by sa vyžadoval súhlas ústavnej väčšiny poslancov NR SR.

Poslanec Ján Mora vo svojom vystúpení zhodnotil súčasnú úroveň prezidentskej imunity a porovnal ju s aktuálne platnou legislatívou a pravidlami týkajúcimi sa imunity poslancov NR SR. Následne objasnil princíp a obsah nášho návrhu zákona o obmedzení prezidentskej imunity.

Poslanec Ján Kecskés pripomenul daňové delikty Andreja Kisku prostredníctvom jeho firmy KTAG, ako aj ďalšie kauzy, ktoré sa s jeho osobou spájajú. Tiež poukázal na fakt, že človek ktorý sa prezentuje ako dobrý anjel, morálna a mravná autorita v skutočnosti podľa vlastných slov vníma existenciu samostatného Slovenska viac negatívne.

Štandardné politické strany vládnej koalície, ktoré naoko bojujú proti praktikám Andreja Kisku, ako aj jednotliví politici, ktorí sa často tvária byť pohoršení uniknutými informáciami o prešľapoch „dobrého anjela“, však náš návrh zákona nepodporili. Opäť tak raz svojim hlasovaním ukázali, že medzi nimi niet vážnejšieho rozdielu, a že im v politike v žiadnom prípade nejde o spravodlivosť, ale len o kšefty a osobné obohatenie.