Predstavujeme revolučný zákon v boji proti zločinu na najvyšších miestach – navrhujeme úplné odpolitizovanie funkcie generálneho prokurátora

Spôsob voľby generálneho prokurátora na Slovensku považujeme za jedno z najslabších miest slovenského právneho systému. Generálny prokurátor je v očiach občanov spochybnený už samotným spôsobom jeho voľby v Národnej rade Slovenskej republiky. Takúto voľbu zákonite sprevádzajú politické hry a tlaky rôznych lobistických skupín v pozadí jednotlivých politických strán. Každá politická strana má tendenciu presadzovať a voliť do funkcie generálneho prokurátora svojho spriazneného kandidáta, pričom morálny profil a odbornosť daného kandidáta sú často až na druhom mieste.

Dôkazom toho, že funkcia generálneho prokurátora je v súčasnosti čisto politická funkcia je aj aktuálny generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorý bol v roku 2013 zvolený v NR SR výlučne poslancami SMERu. Politický súboj, ktorý predchádzal zvoleniu Jaromíra Čižnára za generálneho prokurátora, ako aj jednofarebný výsledok hlasovania v NR SR  spôsobil, že funkcia generálneho prokurátora bola v očiach verejnosti značne dehonestovaná a je vnímaná politicky. Súčasný generálny prokurátor neobhajuje záujmy štátu, ale naopak, presadzuje záujmy a beztrestnosť tých politikov, čo jeho zvolenie zabezpečili. Najväčší zločinci na Slovensku tak neustále unikajú spravodlivosti a ak je aj náhodou niekto za nejakú korupciu stíhaný, tak väčšinou je to len nejaká bezvýznamná figúrka.

Politické nominácie na najvyšších miestach vyhovujú skorumpovaným vládam a spriaznenej mafii a bránia uplatňovaniu spravodlivosti a rovnakého metra na všetkých občanov. Preto sme v ĽS Naše Slovensko pripravili návrh zákona na zásadnú zmenu spôsobu voľby generálneho prokurátora a úplné odpolitizovanie tejto dôležitej funkcie.

Cieľom nášho návrhu zákona je zmeniť spôsob voľby Generálneho prokurátora SR tak, aby o jeho zvolení už nerozhodovali politici (poslanci NR SR), ale odborníci, t.j. prokurátori, sudcovia, advokáti, notári a exekútori v priamych tajných voľbách. Takáto zmena spôsobu voľby generálneho prokurátora výrazným spôsobom prispeje k odpolitizovaniu tejto mimoriadne dôležitej funkcie a tiež k posilneniu jeho nezávislosti a nezaujatosti pri výkone funkcie, najmä však pri postihovaní nelegálnej činnosti, siahajúcej často až k najvyšším predstaviteľom štátu. Zároveň sa posilní dôvera občanov k justícii a štátu ako takému.

Návrhy, aby generálneho prokurátora volili priamo laickí občania v celoštátnych voľbách nepovažujeme za šťastné, pretože v takom prípade by generálneho prokurátora volili opäť médiá a reklamné agentúry. Najvyšším prokurátorom by sa tak ľahko mohla stať obdoba Kisku či Luntera, ktorí mali k dispozícii najviac peňazí na kampaň a vďaka masívnej reklame dokázali zmanipulovať najviac voličov.

V rámci predloženej novely navrhujeme taktiež rozšírenie možností odvolania Generálneho prokurátora SR, ktorého okrem prezidenta SR budú môcť odvolať aj samotní prokurátori, sudcovia, advokáti, notári a exekútori v referende. Iniciovanie referenda o odvolaní generálneho prokurátora sa predpokladá najmä v prípade, ak by generálny prokurátor evidentne neobhajoval verejný záujem a nesnažil sa zločincov usvedčiť, ale obhajovať a kryť. Podrobnejšie technické detaily nášho návrhu zákona si môžete pozrieť na stránke NR SR.

Uvedený návrh zákona by výrazným spôsobom pomohol zlepšiť stav právneho štátu na Slovensku a pomohol v postihovaní nelegálnej činnosti siahajúcej do najvyšších miest v štáte. Prijatie tohto návrhu zákona by bola tvrdá rana pre politickú mafiu, ktorá si zvykla na beztrestnosť a na krytie svojich zločinov zhora.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
poslanec NR SR
podpredseda ĽS Naše Slovensko