Navrhujeme zákon na zrušenie trestnoprávnej imunity prezidenta

Slovenská politická kultúra už niekoľko rokov ukazuje, že funkcia prezidenta je braná ako snaha utiecť pred zodpovedaním sa a stíhaním za vlastné trestné činy. Dnes vykonáva túto funkciu človek, ktorý je obvinený z krádeže pozemkov pod Tatrami, odmieta vysvetliť financovanie svojej prezidentskej kampane, telefonuje generálnemu prokurátorovi a prikazuje mu prepustiť ľudí z väzby a je usvedčeným daňovým podvodníkom.

Na príklade Andreja Kisku, ktorý často až príliš evidentne presadzuje na Slovensku záujmy zahraničia, ktorý nerešpektuje výsledky demokratických volieb je jasné, že v súčasnosti neexistujú dostatočné právne nástroje na postihnutie takéhoto konania Andreja Kisku ako verejného funkcionára, ani ako fyzickej osoby. Všetky závažné obvinenia prezidenta SR Andreja Kisku v zmysle platnej legislatívy v súčasnosti nie je možné dokonca ani len začať prešetrovať. Je preto nevyhnutné, aby prezidentovi SR bola znížená imunita a bol plne zodpovedný za svoje trestné činy tak, ako každý iný občan.

V predmetnej novele ústavného zákona preto navrhujeme ponechať imunitu prezidentovi SR len na jeho prednesené výroky počas výkonu jeho funkcie. Za všetky ostatné trestné činy bude môcť byť trestne stíhaný tak isto, ako hociktorý bežný občan SR alebo v súčasnosti už aj hociktorý poslanec NR SR. Dosiahne sa tým stav spoločnosti, kedy výkon funkcie prezidenta SR nebude motivovaný výsadami, ako je tomu dnes, ale reálnou túžbou a schopnosťou reprezentovať SR navonok i dovnútra v tom najlepšom svetle.

Ján Mora
poslanec NR SR
podpredseda ĽS Naše Slovensko