ĽS Naše Slovensko predstavila zákon proti agentom šíriacim nenávisť a odpor voči Slovensku a Slovákom

Štátne symboly Slovenskej republiky sú výrazom štátnej suverenity a trvalou pripomienkou významu nezávislej Slovenskej republiky pre celú slovenskú spoločnosť. Ich hanobenie je hrubým a nebezpečným prejavom protislovenského extrémizmu.

V súčasnej dobe sme svedkami čoraz agresívnejších útokov na štátne symboly SR. Rôzni pseudoumelci, ako napríklad Ľuboš Lorenz a Peter Kalmus úmyselne a verejne hanobia štátny znak Slovenskej republiky formou rôznych vulgárnych karikatúr. Ich správanie pritom ospravedlňujú dokonca významní ústavní činitelia. Na Slovensku pôsobia tiež rôzne organizácie a jednotlivci, ktorí na svojich zhromaždeniach verejne prezentujú preškrtnutý slovenský dvojkríž a šíria tak nenávisť a odpor k Slovensku a Slovákom.

Hanobenia štátnych symbolov SR sa dopúšťajú dokonca aj samotní verejní činitelia, ako napríklad poslanec NR SR Igor Matovič, ktorý vylepil na vchod do budovy NR SR znevažujúcu karikatúru štátneho znaku SR v tvare opice s banánom.

Takéto konanie, útočiace vo svojej podstate na základy Slovenskej republiky a štátotvorného slovenského národa, je dôsledkom dlhodobej neúcty k štátnym symbolom SR tak zo strany najrôznejších médií a mimovládnych organizácií, ako aj zo strany štátnych predstaviteľov slúžiacich cudzím záujmom.

V súčasnosti platný Trestný zákon postihuje verejné hanobenie štátnych symbolov len veľmi vágne. Zo zákona totiž nie je jasné, čo sa pod pojmom hanobenie rozumie a tak je prakticky veľmi náročné úmysel hanobenia dokázať. Páchateľovi navyše hrozí len smiešne nízky trest.

Z tohto dôvodu navrhujeme zaviesť nový trestný čin hanobenia štátnych symbolov Slovenskej republiky, ktorý bude podstatne prísnejšie postihovať každého, kto bude verejne hanobiť štátne symboly SR. Prísnejšie postihy navrhujeme pre tých páchateľov, ktorí majú postavenie verejného činiteľa, sú členmi organizovanej skupiny (napr. mimovládnej organizácie) alebo tento trestný čin spáchajú z osobitného motívu (napr. na objednávku). Detailné znenie návrhu zákona si môžete pozrieť tu.

Prijatie našej novely zákona by výrazným spôsobom kleplo po prstoch všetkým, ktorí sa úmyselne a systematicky pokúšajú podkopať našu štátnosť a vyvolať v radoch verejnosti odpor voči Slovensku a Slovákom.

Mgr. Rastislav Schlosár
poslanec NR SR
člen Ústavnoprávneho výboru NR SR