Pripomenuli sme si krvavý masaker v Černovej

Jedným zo smutných čiernych dní našich slovenských dejín je aj 27. október z roku 1907. Pred 112 rokmi sa odohrali tragické udalosti priamo v rodisku Andreja Hlinku v Černovej (okres Ružomberok). Po stretnutí uhorských žandárov s neozbrojenými obyvateľmi Černovej ostalo 15 mŕtvych mučeníkov. Stret netrval dlhšie ako minútu, či minútu a pol, no dosah mal nepredstaviteľný. Smutný obraz dotváral fakt, že z obetí sa behom chvíľky stali vinníci. Vyšetrovanie totiž viedla tá istá osoba, ktorá dala pokyn strieľať – slúžny, ktorý nevedel ani slovo po slovensky. Černovský kostol bol prvotne svätený krvou nevinných mučeníkov a až v toku 1910 vodcom slovenského národa Andrejom Hlinkom podľa cirkevného obradu.


Usporiadali sme 3. ročník výstupu na Minčol

V sobotu 17. augusta sa uskutočnil 3. ročník výstupu na Minčol v Malej Fatre, ktorý organizuje naša oblastná organizácia.

Kým členovia a sympatizanti stúpali v ranných hodinách na vrchol, ďalší organizátori na hlavnom stanovisku pripravovali drevo, občerstvenie, terče na streľbu, materiál na upevnenie detskej lanovky, vytýčili trasu na súťaže a varili guláš.


V Liptovských Sliačoch sme zorganizovali zábavno-kultúrne podujatie plné hier a súťaží

17. augusta zorganizovala oblastná organizácia ĽS Naše Slovensko Liptov zábavno-kultúrne podujatie v Liptovských Sliačoch. Program bol pripravený pre malých aj veľkých účastníkov. Pre najmenších bol pripravený skákací hrad, či ľukostreľba a pre dospelých súťaže.

Takmer vždy organizujeme súťaže pre deti, no tento raz sme sa rozhodli zapojiť do toho dospelých. Prináša to potom väčšiu zábavu pre divákov. Obavy z toho, či budú dospelí ochotní zapojiť sa do súťaží a spraviť tam pre ostatných zábavu sa pominuli rýchlo. Už pri prvej disciplíne, ktorou bol bungee running, bola vytvorená taká výborná atmosféra, že nakoniec nebola núdza o súťažiacich.


Pre deti z mnohopočetných a sociálne znevýhodnených rodín sme usporiadali výlet do terchovskej prírody

Aj tento rok zorganizovala oblastná organizácia ĽS Naše Slovensko pre okresy Žilina a Bytča jednodňový výlet pre deti z mnohopočetných alebo sociálne znevýhodnených rodín.

Po rannom stretnutí, kde deti ochutnali vychýrené koláče od nášho žilinského „provianťáka“, sme sa presunuli do priestorov salaša, kde si mohli deti po krátkych prednáškach vyskúšať výrobu syrových výrobkov.


Spomienka pri príležitosti 81. výročia úmrtia Andreja Hlinku

16. augusta 2019 zorganizovala oblastná organizácia Liptov pietnu spomienku na Andreja Hlinku, ktorá sa konala v Ružomberku pri príležitosti jeho 81. výročia úmrtia. Keďže aj Andrej Hlinka vkladal nádeje do slovenskej mládeže a snažil sa ju viesť správnym smerom, tak sme sa aj my rozhodli zapojiť našu mládež do tejto spomienky.


Uctili sme si pamiatku Andreja Hlinku

„Mňa nepremeníte! Mňa nezlomíte! Slovákom som sa narodil, Slovák som a Slovák budem!
A keď vyjdem zo žalára, zas len budem pokračovať tam, kde som prestal.
Do posledného dychu budem bojovať za sväté práva slovenského ľudu, za božské práva slovenského národa!“

– Andrej Hlinka

16. augusta 2018 uplynulo 80 rokov od kedy nás v roku 1938 opustil jeden z najväčších dejateľov nášho národa – Mons. Andrej Hlinka. Na viacerých miesta na Slovensku sa konali spomienky, kde sa pripomínalo dielo a odkaz Andreja Hlinku, otca národa. Na týchto spomienkach nechýbali ani zástupcovia Ľudovej strany Naše Slovensko, pretože Andrej Hlinka je jednou z hlavných osobností, na ktorej odkaze sa naša strana zakladá.

Andrej Hlinka je otcom a tvorcom modernej slovenskej politiky. Dokázal prebudiť ubitý, ponížený a vo svojom trápení a biede zľahostajnelý národ k aktívnemu činu politickej sebaobrany a dať mu nádej a vieru v lepšiu budúcnosť. Svojím rozhodným vystúpením dvakrát zachránil národ pred národnou, kultúrnou a duchovnou asimiláciou a tichým zánikom. Ponajprv v ostatných rokoch Uhorska, keď pod tlakom maďarizácie už aj detské riekanky v ľudových školách sa smeli odriekať iba po maďarsky, keď v budapeštianskom parlamente, v ktorom bolo vyše osemdesiat kresiel pre poslancov zo Slovenska, nesedel ani jeden jediný


Marian Kotleba sa ako pretekár zúčastnil na Habovskom kardane

V nedeľu 28. júla 2019 sme sa zúčastnili akcie Habovský kardan, kde sme pripravili účasť nášho tímu. Na tejto súťaži traktorov sa zúčastnil a pretekal aj náš predseda Marian Kotleba, ktorý na týchto pretekov v kategórií nad 1000 cm³, obsadil 3. miesto. Naši členovia a sympatizanti sa mohli občerstviť v našom stánku rôznymi nápojmi a bol pripravený aj guľáš a iné občerstvenie.


V Ludrovej sme pre deti zorganizovali Rytiersky deň

20. júla 2019 sme v Ludrovej (okres Ružomberok) organizovali Rytiersky deň, ktorého program bol zameraný hlavne pre detské publikum. Už niekoľko dní pred dňom konania tohto podujatia niektoré osoby a médiá démonizovali toto podujatie a vyzývali k zákazu. Starosta obce Ludrová sa napokon postavil proti podujatiu, avšak poslanci obecného zastupiteľstva zvolali mimoriadne zasadanie a odhlasovali povolenie podujatia. Za to im patrí obrovská vďaka nie len od nás, ale hlavne od všetkých detí, ktoré mohli aj vďaka nim zažiť tento krásny deň.


Pripomenuli sme si 171. výročie vyhlásenia Žiadostí slovenského národa

11. mája 2019 sme si v Liptovskej Ondrašovej pripomenuli 171. výročie vyhlásenia Žiadostí slovenského národa. Žiadosti slovenského národa boli významný politický program, ktorý spísali vedúce osobnosti národného hnutia začiatkom meruôsmych rokov na čele s Ľudovítom Velislavom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom, Michalom Miloslavom Hodžom, Jánom Franciscim, Štefanom Markom Daxnerom a inými. V žiadostiach boli zahrnuté požiadavky v 14 bodoch, ktorých cieľom bolo riešenie národnostnej, jazykovej, školskej otázky, zrušenie poddanstva, ktoré by sa týkalo všetkých kategórií roľníkov, zavedenie všeobecného volebného práva a iné. Odpoveďou na požiadavky slovenských vlastencov bolo vydanie zatykača na Štúra, Hurbana a Hodžu.


Pripomenuli sme si výročie narodenia prezidenta SR Msgr. ThDr. Jozefa Tisa

Na výročie narodenia jedného z najväčších synov slovenského národa a zároveň prezidenta prvej Slovenskej republiky pána Msgr. ThDr. Jozefa Tisa sympatizanti a členovia Ľudovej strany Naše Slovensko ani tento rok nezabudli. Pamiatku nášho prvého pána prezidenta sme si pripomenuli nielen na Martinskom cintoríne v Bratislave pri jeho hrobe, ale aj v jeho rodnom dome v Bytči. Spomienkových akcií sa zúčastnili aj poslanci NR SR za ĽS Naše Slovensko – Martin Beluský, Rastislav Schlosár a Milan Uhrík a takisto aj ďalší významní stranícki funkcionári, napr. krajský predseda strany v Bratislave Vladimír Zeman alebo krajský predseda v Žiline Andrej Medvecký.