V Martine sme si pripomenuli 69. výročie smrti J. Škultétyho

skultety-2017

19. januára 2017 ubehlo 69 rokov od smutného dňa, kedy svoj pozemský boj ukončil veľký rodoľub a obranca slovenského národa – Jozef Škultéty. Len málokto viedol tak dlhý a poctivý boj za slovenskú vec, ako práve on. Počas svojho života pracoval vždy tak, ako mu to za povinnosť kládlo jeho verné slovenské srdce a za svoje proslovenské články a názory bol šesťkrát odsúdený do väzenia.

Členovia a sympatizanti ĽS Naše Slovensko sa zišli pri príležitosti tohto výročia pri jeho hrobe na Národnom cintoríne v Martine, kde si spoločne uctili jeho pamiatku. Osobu a život Jozefa Škultétyho predstavili v prejavoch okresný predseda Martina Dušan Kričko a okresný predseda Ružomberka Michal Buchta. Potom s prejavom vystúpil žilinský krajský predseda Andrej Medvecký, po ktorom položil k hrobu tohto veľkého syna národa veniec.

Nikdy nezabudneme a ani nedopustíme, aby sa zabudlo na ľudí, ktorí bojovali za práva Slovákov v ťažkých časoch silnej maďarizácie, či pražskej centralizácie.