Účasťou na púti v Šaštíne sme vzdali úctu kresťanským hodnotám

Kresťanské hodnoty sú základným pilierom slovenskej spoločnosti. Naše zákony, zvyky, tradície, spoločenské usporiadanie – to všetko je ovplyvnené kresťanstvom a vychádza z kresťanských zásad a pravidiel, aj keď si to mnohí ľudia bežne neuvedomujú. V Ľudovej strane Naše Slovensko máme ku kresťanstvu veľkú úctu a preto si s pokorou a vo viere pripomíname kresťanské sviatky. Medzi najvýznamnejšie kresťanské sviatky na Slovensku patrí nepochybne aj Sviatok Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska, ktorý pripadá na 15. septembra.

Počas tohto sviatku sa pravidelne každoročne zúčastňujeme aj na slávnostnej svätej omši pred Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Tento rok ju celebroval arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a slávnostnú kázeň mal biskup Milan Lach. Ten sa vo svojej slávnostnej homílii venoval najmä zamysleniu nad uponáhľaným západným spôsobom života, nad nezmyselnou honbou za majetkom a nepodstatnými hodnotami. Prítomných veriacich vyzval, aby sa skúsili každý deň aspoň nachvíľu zastaviť, pozrieť hore na hviezdy a v tichej modlitbe popremyšľať, či je možné, aby bol celý vesmír, celý svet a aj naše osudy iba obyčajnou náhodou. Povzbudil nás, aby sme sa nebáli, nehanbili priznať sa k viere v nadprirodzeného Boha, pretože jedine pridržiavaním sa princípov a hodnôt z evanjelia je možné dospieť k skutočne šťastnému a vyrovnanému životu. K pozitívnej harmónii a osobnej spokojnosti, ktorá bude z nás vyžarovať ako „atómová bomba“ a oslňovať aj všetkých naokolo.

Členovia a sympatizanti ĽS Naše Slovensko prišli na slávnostnú svätú omšu v sprievode s vlajkami, aby sme jasne preukázali našu podporu a úctu kresťanským hodnotám. Samozrejme, pred začatím svätej omše sme vlajky zložili a potom sa už každý osobitne venoval prežívaniu samotnej slávnosti. Spomedzi našich poslancov v NR SR sa na svätej omši zúčastnil Milan Uhrík, Ján Kecskés, Natália Grausová, Stanislav Mizík a množstvo ďalších predstaviteľov a funkcionárov strany.

Ľudová strana Naše Slovensko sa bude aj naďalej pridržiavať kresťanských hodnôt a chrániť kresťanský charakter Slovenska pred útokmi liberálov veriacich len v konzum alebo pred expanziou iných náboženstiev (napr. islamu). V tomto zápase budeme aktívne pokračovať, aj keď  zostaneme v niektorých okamihoch možno úplne sami.

Bc. Ján Kecskés
poslanec NR SR
krajský predseda ĽS Naše Slovensko v Nitre