Stretnutie členov organizácie Europa Terra Nostra v Bratislave

stretnutie-etn-thumb

Medzinárodná organizácia Europa Terra Nostra (ETN) usporiadala v spolupráci s ĽS Naše Slovensko v Bratislave úspešné stretnutie jej členov zo Švédska, Španielska, Talianska, Chorvátska, Grécka, Poľska, Nemecka, Českej republiky a Slovenskej republiky.

Dan Eriksson (Švédsko), predseda ETN, otvoril stretnutie 21. septembra správou o aktivitách a úspechoch tejto organizácie. Členovia ETN po diskusii predstavili a schválili ďalšie plány a projekty, ktoré sa budú realizovať hneď po získaní finančných prostriedkov.

stretnutie-etn-devinV rámci stretnutia usporiadala ĽS Naše Slovensko pre zahraničných hostí poznávací program, počas ktorého navštívili Národnú radu Slovenskej republiky, parlamentný klub ĽS Naše Slovensko, Bratislavský hrad ako aj Staré mesto Bratislavy.

Počas návštevy sme si so zahraničnými partnermi vymenili informácie a skúsenosti z politickej práce a zároveň sme nadviazali množstvo významných zahraničných kontaktov.

Ing. Martin Beluský, PhD.
podpredseda ĽS Naše Slovensko