S našimi zahraničnými partnermi bojujeme za záchranu celej Európy

V novembri 2017 sa delegáti ĽS Naše Slovensko zúčastnili viacerých zahraničných akcií. 17. novembra 2017 sme podporili českých bratov pri príležitosti osláv boja za slobodu a demokraciu. Jedným z podujatí bolo aj verejné zhromaždenie Deň národnej jednoty, ktorý sa konal v Prahe. Medzi rečníkmi vystúpil aj zástupca ĽS Naše Slovensko Michal Buchta, ktorý hovoril o potrebe spojenia a zaktivizovania národných síl aj v Českej republike.

Taktiež poukázal na fakt, že demokracia v Európe, a obzvlášť na Slovensku, sa otriasa v základoch. Len 28 rokov od tzv. nežnej revolúcie môžeme otvorene hovoriť o vážnom ohrození slobody a demokracie v mnohých Európskych krajinách. Samotný obraz o demokracii na Slovensku vykresľuje už len fakt, že tak ako po parlamentných voľbách, aj po tohtoročných krajských voľbách prišlo viacero kandidátov, ktorí kandidovali za ĽS Naše Slovensko o prácu. Na čoraz väčší útlak upozornili aj ďalší rečníci vystupujúci na Václavskom námestí v Prahe – predseda DSSS Tomáš Vandas, Ladislav Malý z Národního sjednocení a Matthew Heimbach z USA.

18. novembra 2017 sa zase v Brne uskutočnil medzinárodný Kongres Aliancie pre mier a slobodu (APF). Kongresu sa zúčastnila aj delegácia ĽS Naše Slovensko vedená podpredsedom strany a poslancom NR SR Martinom Beluským. Témou kongresu bola budúcnosť Európy, úloha nacionalistických strán v súčasnej dobe a riešenie vpádu imigrantov na náš kontinent.

Približne 80 účastníkov si úvodom vypočulo prejav Sascha Rossmüllera, člena vedenia Národno-demokratickej strany Nemecka (NPD), ktorý sa venoval súčasnému stavu slobody v Európe: „Musíme vziať osud do vlastných rúk. Tam, kde vládnu cudzie rozhodnutia, nevládne sloboda.“

Hosťom kongresu bol aj chorvátsky univerzitný profesor Tomislav Sunič, ktorý vo svojej prednáške hovoril o úlohe nacionalizmu v súčasnej dobe. Podľa neho sú európske dejiny najmä dejinami vzájomných vojen. Teraz však máme konečne spoločnú šancu, paradoxne kvôli prílivu afro-ázijských imigrantov, formovať nielen našu národnú , ale aj spoločnú európsku identitu. Problém súčasnej Európy, ktorá je riadená konzumom, je „že ochranní patróni v dnešnej Európe už nie sú svätí, ako svätý Jiří, svätý Michael alebo svätý Isidor. Patrónmi sa stali skôr futbalisti, hollywoodske hviezdy alebo špekulanti z Európskej centrálnej banky“, vyhlásil profesor Sunič.

Na príhovor profesora Sunič-a nadviazal viceprezident APF Nick Griffin, ktorý sa tiež venoval úpadku európskych tradičných hodnôt. „Zatiaľ, čo si masy užívajú McDonald a futbalové zápasy, nacionalisti sa rozhodli Európu prebudiť“, povedal. „Štáty V4 sú pripravené stať sa záchranou Európy, odkiaľ sa bude viesť boj a odboj. Budúca Európa sa nachádza práve tu. Deti sú tu v bezpečí a ich deti oslobodia Európu“, načrtol Griffin svoj pohľad na budúci vývoj v Európe. Ďalej vyjadril názor, že západná liberálna Európa bude zničená, pretože len do Nemecka prišli 2 milióny imigrantov vo bojaschopnom veku. Do Veľkej Británie ich prišlo cez pol milióna, pričom tamojšia britská armáda má v zbrani iba 40 tisíc mužov.

Rumunských nacionalistov reprezentoval Christi Dumitru zo strany Nuova Draepta, ktorý vyjadril víziu konfederačnej Európy samostatných štátov. Odmietol tzv. Spojené štáty európske, pretože tento superštát by len prehĺbil súčasnú krízu s imigrantmi, úpadkom tradičnej rodiny a pod.

Predseda DSSS a člen vedenia APF Tomáš Vandas hovoril aj o imigračnej kríze, keď poslucháčom povedal: „Imigračnú vlnu je potrebné riešiť rázne, nie prešľapovať na mieste. Je nutné skončiť s humanistickou politikou vľúdnej tváre. Imigranti musia prestať mať pocit, že ich európske krajiny prijmú a postarajú sa o nich. Nie! Musíme sa predovšetkým postarať o vlastných občanov.“

Podpredseda ĽS Naše Slovensko a člen vedenia APF Martin Beluský sa v prejave venoval stavu Európy z hľadiska multikulturalizmu a kresťanstva. Načrtol, akým spôsobom by sa mali jednotlivé štáty uberať, aby z Európy zachránili, čo sa ešte bude dať.

Prezident APF Roberto Fiore sa vo svojej prednáške venoval strednej a východnej Európe, pretože tá sa začína meniť. „Je to blok, ktorý stojí proti Bruselu“ a pokračoval: stredná Európa je stredobodom politického diania a musí ukázať ostatným, že národná revolúcia je možná. Sú tri sily, ktoré zachránia Európu. Po prvé je to vláda, ktorá chráni ľud a podporuje jeho vzdelanie. Po druhé cirkev, v ktorej kňazi kážu veriacim a podporujú ich mať deti. Po tretie to je národné hnutie, ktoré nebude len vymenovávať negatíva, ale bude mať aj plán reštartu, ako navrátiť národu populáciu.“

Záverom svojho prejavu uviedol: „Stojíme za kresťanstvom, aj keď nemusíme byť veriaci. Islam môžeme poraziť jedine tak, že mu odpovieme kresťanstvom.“

Ing. Martin Beluský, PhD.
poslanec NR SR
podpredseda ĽS Naše Slovensko