Pripomenuli sme si výročie narodenia prezidenta SR Msgr. ThDr. Jozefa Tisa

Na výročie narodenia jedného z najväčších synov slovenského národa a zároveň prezidenta prvej Slovenskej republiky pána Msgr. ThDr. Jozefa Tisa sympatizanti a členovia Ľudovej strany Naše Slovensko ani tento rok nezabudli. Pamiatku nášho prvého pána prezidenta sme si pripomenuli nielen na Martinskom cintoríne v Bratislave pri jeho hrobe, ale aj v jeho rodnom dome v Bytči. Spomienkových akcií sa zúčastnili aj poslanci NR SR za ĽS Naše Slovensko – Martin Beluský, Rastislav Schlosár a Milan Uhrík a takisto aj ďalší významní stranícki funkcionári, napr. krajský predseda strany v Bratislave Vladimír Zeman alebo krajský predseda v Žiline Andrej Medvecký.

Účastníci spomienkovej akcie v Bytči mali takisto možnosť prezrieť si rodný dom pána prezidenta, ktorý im sprístupnil správca objektu. Obe spomienkové akcie sa niesli v duchu hesla „Verní sebe, svorne napred!“ Toto heslo je aktuálne aj dnes, pretože Slovensko môžeme zachrániť len spoločnými silami.

Andrej Medvecký
krajský predseda ĽS Naše Slovensko v Žiline